Gå til hovedinnhold

24. mars 2017

Flere av våre frivillige har i en årrekke gjort en prisverdig innsats for organisasjonen. Samtidig har vi de siste par årene erfart at nye og yngre frivillige finner veien til SOS-barnebyer. Disse unge finner sine egne måter å vise sitt engasjement på.

Vi erkjenner at vi befinner oss i et generasjonsskifte: På den ene siden er mange av våre kjernefrivillige i ferd med å bli seniorer, og på den andre siden erfarer vi at nye og yngre frivillige kommer inn i organisasjonen og ønsker å forme sitt engasjement på egne premisser. Dette byr på spennende utfordringer som vi ønsker å møte med en kombinasjon av respekt for det eksisterende på den ene siden, og evne til kreativitet og nytenkning på den andre.

Vi ser at dersom SOS-barnebyer skal fortsette å være en robust og dynamisk organisasjon i årene som kommer, er vi tjent med å satse på nyrekruttering og aktivitetsutvikling. Vi skal samtidig sørge for at all vår aktvitet bidrar til å støtte opp om Stiftelsen SOS-barnebyers formål og er i tråd med stiftelsens overordnede strategi.

Formål og visjon

Formål: Frivillige for SOS-barnebyer er en selvstendig, landsomfattende forening som arbeider for samme formål som Stiftelsen SOS-barnebyer Norge; å gi foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg et trygt hjem – enten i egen familie eller i en SOS-familie – slik at de utvikler seg til selvstendige voksne som bidrar til samfunnet sitt.

Visjon: Frivillige for SOS-barnebyer er en attraktiv og robust organisasjon, som engasjerer mennesker som vil gjøre en frivillig innsats for å gi barn uten tilfredsstillende omsorg en trygg oppvekst og bedre fremtid over hele verden.