Pandemien truer ikke bare julen, men også fremtiden

av Amanda Westerheim og Hedda Wike

I Norge kjemper vi for å redde julen - i resten av verden kjemper barn for en hel fremtid.

I november ga helseminister Bent Høie klar beskjed:han frykter skrekkscener til jul hvis vi nordmenn ikke tar grep. De fleste av oss har gjort nettopp dette og igjen består hverdagen av hjemmekontor for mange. Vi ønsker jo alle å ta del i så mange juletradisjoner som mulig. 

Frykten for en jul uten venner og familie spøker kanskje spesielt blant studentene. Vårt største mål er å komme hjem til jul. Studiehverdagen det siste året har vært preget av uvitenhet, ensomhet og frykt. Uvitenheten knyttet til julen rammer vår nærmeste fremtid her. Imidlertid består fremtiden til millioner av barn i den resterende verden også av uvitenhet; uvitenhet knyttet til den umiddelbare utdannelsen og dermed deres fremtid. Denne fremtiden bør være vår felles frykt. 

Utdanning er den eneste veien ut av fattigdom for millioner av barn i Afrika, i Asia og i Sør-Amerika. 94 prosent av verdens elever har opplevd skolestengninger som følge av koronaviruset. Det er vanskelig å holde tritt med undervisningen når du mangler digitale hjelpemidler, og grunnleggende infrastruktur er ikke-eksisterende. UNESCO slår fast at dette gjelder 89 prosent av elevene i Afrika sør for Sahara.

Dette er én av grunnene til at barna kanskje aldri kommer tilbake på skolebenken. Dette har vi nemlig sett er tilfelle etter andre virusepidemier som Ebola og SARS.

Dette må få faresignalene til å lyse.

FN har erklært en generasjonskatastrofe på grunn av alt kunnskapspotensialet som går tapt. De spår tiår med utvikling og forverring av befestede ulikheter.

#taketheball er en internasjonal kampanje fra FN, for å sette søkelyset på bærekraftsmålene. Vi velger å ta ballen på egenhånd:

For la oss ta ballen på egenhånd, #taketheball: Skolen er vår mulighet for å holde ballen i gang, og snu utviklingen slik at vi sammen kan nå bærekraftsmålene som skal fremme god utdanning og mindre ulikhet.

Som ungdomsambassadører hos SOS-barnebyer, gjør alt vi kan for å hjelpe barna som kjemper for fremtiden. Det viktigste vi alle kan gjøre er å være bevisste på situasjonen der ute. Deretter må vi alle skape debatt slik at vi kan gi skjerme utdanningspotten i bistandsmidlene slik at familier skal få de hjelpemidlene de trenger for å holde hjemmeskolehverdagen igang. Dette er essensielt for å forhindre at vi senere må bygge opp igjen verden etter en generasjonskrise.

Her hjemme har vi gode sjanser for å kunne redde julen. Og om vi alle hjelper til, kan vi snu trenden der ute også.