Meny Lukk
bilde
Under Oslo Education Summit 7. juli i år påpekte utdanningsrådgiver i SOS-barnebyer Zimbabwe Ayanda Mboneli om hvordan god omsorg er grunnleggende for at barn skal få fullt utbytte av utdanning.

– Frarøvet skolegang

– Barn blir frarøvet sin rett til utdanning av forholdene de lever under. Uten omsorg kan aldri barn få fullt utbytte av utdanningen, sier Ayanda Mboneli i SOS-barnebyer Zimbabwe. Samtidig som norske barn vender tilbake til skolebenken, får 58 millioner barn ikke skolegang.

Utdanning er en vei ut av fattigdom og en nøkkel til likestilling og demokratisering. Og 90 millioner flere barn og tenåringer sitter på skolebenken i dag enn da arbeidet med FNs tusenårsmål startet.

Vil ta 100 år

Men målet om utdanning til alle er ennå et stykke unna, fremdeles er det 58 millioner barn som ikke får skolegang. I tillegg går mange på skoler med lav kvalitet på undervisningen, mange mangler skolemateriell eller er så sultne at de ikke klarer å konsentrere seg om skolearbeidet.

Med dagens tempo vil det ta 100 år før jenter i de mest avsidesliggende områder får tilbud om utdanning.

Omsorg forutsetning for utdanning

En trygg og stabil familie er det beste utgangpunktet for å sikre at barns grunnleggende rettigheter blir oppfylt, også retten til skole og utdanning. Barn uten tilfredsstillende omsorg blir i større grad fratatt muligheten til skolegang, jenter er enda mer utsatt. Mange jenter må også slutte skolen for å gifte seg tidlig eller fordi de blir gravide i ung alder.

Ayanda Mboneli er rådgiver for utdanning og omsorg for SOS-barnebyer Zimbabwe. Hun har møtt de barna som har mistet foreldre og altfor tidlig må ta vare på sine yngre søsken istedenfor å gå på skolen.

– Barn blir frarøvet sin rett til utdanning av forholdene de lever under. Uten omsorg kan aldri barn få fullt utbytte av utdanningen, påpeker Mboneli.

En pakke av tiltak

Selv om stadig flere barn begynner på skolen, er det fremdeles mange som slutter før de har fullført. De mangler skolepenger, ikke får oppfølging i skolearbeidet, får for lite næringsrik mat til at de kan konsentrere seg på skolen, blir gravide eller giftet bort, eller må jobbe for å skaffe inntekter til familien. Uten støtte hjemmefra lykkes ikke barna på skolen.

Mboneli er veldig opptatt av at retten til skolegang ikke bare handler om å få skoleplass.

– Vi trenger en helhetlig pakke av tiltak, ikke bare et mål om å få flest mulig barn inn i et klasserom. Vi trenger kvalitetsutdanning, det vil si kunnskapsbaserte tiltak rettet spesielt mot de mest sårbare og marginaliserte barna. Spesielt jenter og barn med funksjonshemminger må være en prioritet. 

SOS-barnebyer sørger for ID-papirer til barn slik at de får skoleplass, og bidrar til opprusting av lokale skoler og etablering av utdanningstilbud der dette ikke finnes.  Men et trygt hjem er en forutsetning for at skolegang skal ha effekt. Derfor er SOS-barnebyers arbeid med å styrke familier slik at de har råd og mulighet til å sende barna på skolen og følge dem opp i skolehverdagen, et ekstremt viktig virkemiddel i kampen for at alle barn skal ha tilgang til og utbytte av skolegang.

Våre tema