Play

GI HÅP

Så lenge det er håp, finnes det muligheter, ambisjoner, drømmer og mål. Du kan bidra til å gi håp til de barna som trenger det mest.

Et lite bidrag har stor betydning og gjør at barna får de grunnleggende behovene dekket. Det kan være ting som vi kanskje tar for gitt at er der: 

⇒ foreldre som har overskudd og kapasitet til å være gode foreldre
⇒ nok mat
⇒ tak over hodet og ei seng
⇒ en trygg skolevei
⇒ at det finnes en skole å gå til
⇒ skolebøker

Gjennom barna som får hjelp endrer du verden

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Et lite bidrag betyr mye!

5 gode grunner til å gi en donasjon

1. Du gir barn håp! Alle barn har en iboende kraft. Støtten fra deg gir flere barn muligheten til å skape positiv endring, for seg selv og verden.

2. Du forandrer barns liv! Ditt bidrag brukes til å gi barn trygghet, god omsorg og et bedre liv.

3. Du blir mer lykkelig! Forskning viser at det å gi utløser lykkehormoner og øker livskvaliteten. Det gir også en god følelse å gi til noen som virkelig trenger det. 

4. Du bidrar på mange ulike fronter! Et bidrag fra deg kan reise langt. Det blir brukt til å hjelpe barn og familier over hele verden.

5. Du vet at du gjør en forskjell! Pengene du gir brukes der det er størst behov. På den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted.   

 Trine-Lise Olsen, skuespiller og komiker

Trine-Lise Olsen, skuespiller og komiker

- Jeg vet hvordan det er å komme til en familie som virkelig vil ha deg, som gir deg kjærlighet og tar vare på deg.

Zuzanna, støttespiller

Zuzanna, støttespiller

- Jeg har vært veldig heldig. Jeg føler jeg skylder både familie og barn som ikke er å så heldige å gjøre en innsats.

Les mer om

Vårt arbeid

En god barndom danner plattformen for et godt voksenliv. Omsorg er viktig ikke bare for hvert enkelt barn, men også for fremtidige generasjoner og samfunnet de blir en del av som voksne.

Les om hvordan vi hver dag jobber med å bryte den negative sirkelen av dårlig omsorg.