Meny Lukk
Hver dag bygger foreldre over hele verden sten for sten på fundamentet i barns liv. Foto: Nina Ruud

De virkelige superheltene

I SOS-barnebyer er det mors- og farsdag hele året. Trygge voksne er grunnfjellet i et barns liv – og i hele vårt arbeid.

Hver dag bygger foreldre over hele verden sten for sten på fundamentet i barns liv. Mammaer og pappaer skaper en hverdag med matpakke i sekken, hjelp med lekser, prat rundt middagsbordet, plaster på såret, nattaklem og faste rutiner. De fleste av oss gjør det automatisk, fordi vi selv er vokst opp sånn. Men visste du at det er disse hverdagsrutinene du også gir videre som fadder? Og at kraften i dem endrer liv?

Barn trenger god omsorg og et sunt miljø. Foto: Katerina Ilievska
Barn trenger god omsorg og et sunt miljø.

Livsviktig trygghet

Barnepsykolog Magne Raundalen sier det så fint: Barn trenger to ting. Kjærlighet og orden på livet.

- Barn er født med mange kapasiteter, men disse blir ikke utløst hvis barnet ikke også har god omsorg og et sunt miljø, sier Magne Raundalen.

Den trøsten og berøringen du gir babyen din har potensielt livslange konsekvenser. Forskere har funnet ut at kontakten påvirker spedbarnet helt ned på molekylnivå, og at effekten kan sees flere år senere. Dette er den første studien som viser at enkle handlinger som berøring tidlig i livet har dyptgripende og potensielt livslange konsekvenser for det genetiske uttrykket hos mennesker, og at det kan ha implikasjoner for barnas helse og psykologiske utvikling. University of British Columbia og BC Children's Hospital Research Institute fant også ut at de barna som hadde vært bekymret som spedbarn og fått mindre fysisk kontakt, hadde en molekylær profil i cellene som var underutviklet for deres alder.  

- Barn trenger å vokse opp i en familiesituasjon. I et hjem med helt alminnelige og forutsigbare rutiner. Foto: Nina Ruud
- Barn trenger å vokse opp i en familiesituasjon. I et hjem med helt alminnelige og forutsigbare rutiner.

Raundalens resept

God omsorg er også viktig for utviklingen av hjernen. En gjennomsnittlig menneskehjerne regnes av mange forskere for å være universets mest kompliserte gjenstand, og i de første årene av livet dannes mer enn én million nye nevrale forbindelser i hjernen hvert sekund. Da er det størst fare for skjevutvikling. Mange av barna i SOS-barnebyers ulike program har hatt en så vanskelig start på livet at strukturene i hjernen er påvirket.

Magne Raundalen er klar på hva han mener er det beste for barn - også for barn som har vært utsatt for traumatiske opplevelser. Dette er helt i tråd med vår erfaring.

- Barn trenger å vokse opp i en familiesituasjon. I et hjem med helt alminnelige og forutsigbare rutiner. Det trengs ingen mirakelkur for å endre skjevutviklingen i et barns hjerne. Det barnehjernen trenger er det alminnelige dagliglivet, med rutiner og forutsigbarhet. Slik at hjernen kommer ut av kampmodus. Vi snakker om en resept på kontinuerlig positiv relasjonsendring resten av barndommen, sier Magne Raundalen.

Foreldre som superhelter

Trygge foreldre verden over er hverdagshelter, og det er fristende å kalle dem superhelter. Ikke fordi de er perfekte omsorgspersoner. Alle foreldre gjør feil. Det er menneskelig. Men de er superhelter fordi kraften i omsorgen har potensial til å bære gjennom flere generasjoner. God omsorg går i arv. God omsorg er grunnleggende for all utvikling. Det bygger samfunn og fjerner årsakene til mange av de utfordringene verden står overfor.

  • Ca 250 millioner barn under fem år i verdens fattigste land risikerer å ikke nå sitt utviklingspotensial som voksen. (Lancet 2017)
  • Småbarn som ikke får daglig nærhet med en omsorgsperson, som fanger og tolker barnets signaler, vil ofte hemmes alvorlig i sin utvikling. (Harvard)
  • Alvorlig forsømmelse overfor barn ser ut til å være en minst like stor en trussel mot helse og utvikling som fysisk overgrep - muligens enda større. (Harvard) 
Foto: Vincent Tremeau

Omsorgsproffer

SOS-barnebyer er spesialister i omsorg. Vi styrker familier i krise, så de voksne selv kan ta vare på barna sine, og vi utvikler nye, trygge familier for barn som trenger det. Uansett er det barnets behov som står i fokus. Nesten 6000 SOS-mødre og -fedre over hele verden har foreldrerollen som jobb. De har ansvar for over 89 000 barn og ungdom, og de er urokkelige i troen på barna.

- SOS-foreldre er ikke bare snille voksne med store hjerter. De er først og fremst dyktige, profesjonelle og omsorgsfulle kvinner og menn, som velger å dele livet sitt med barn som av ulike grunner har mistet omsorgen fra, eller ikke kan bo sammen med sine egne foreldre. Det er ikke en innsats fra ni til fire, fem dager i uken. Det er en livsstil, sier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Barn trenger trygge voksne. De trenger voksne som står i ro i avvisning, frustrasjon og fortvilelse. Det vil røyne på for alle, og spesielt for foreldre som har ansvar for barn som er kommet skjevt ut – og egentlig trenger «en overdose trygghet», som psykologspesialist Dag Ø. Nordanger har uttalt.

Nesten 6000 SOS-mødre og -fedre over hele verden har foreldrerollen som jobb. Foto: Nina Ruud
Nesten 6000 SOS-mødre og -fedre over hele verden har foreldrerollen som jobb. Foto: Nina Ruud

Takk til våre støttespillere

I SOS-barnebyer bygger vi derfor et godt støtteapparat rundt våre SOS-foreldre. Det betyr at de voksne forholder seg til ekspertene for faglig støtte og avlastning, mens barna knytter seg til faste og trygge omsorgspersoner.

- Ingen barn klarer seg alene. Det er vårt ansvar som voksne mennesker å være til stede for de barna som trenger oss, enten det er barna i SOS-barnebyer, i nabolaget, eller andre steder. Jeg er derfor svært takknemlig for alle våre faddere og støttespillere som muliggjør at tusenvis av barn får en hverdag med kjærlighet og trygge rutiner. Det bygger liv og samfunn, sier Bente Lier.

(Kilder: Science Daily/University of British Columbia, Harvard University, Lancet, Center of the Developing Child/Harvard.)

SOS-foreldrene fordelt geografiskSOS-foreldrene fordelt geografiskSOS-foreldrene fordelt geografisk

 
Les også: Fire foreldre vi heier på!