Barn i barnebyen på vei hjem fra skolen i Dhaka, Bangladesh.

Hva brukes fadderbidraget til?

Ditt månedlige bidrag går til fadderbarnet eller barnebyen din, men også til et større fellesskap.
bilde

Utdanning og et godt helsetilbud er en nødvendig del av en god oppvekst, derfor sørger SOS barnebyer for at det er barnehager, skoler, helsestasjoner og ulike fritidstilbud for barn i SOS familiene og lokalområdet. 

Det er viktig å forebygge at barn blir overlatt til seg selv. SOS familieprogram støtter familier som er i en vanskelig situasjon slik at de kan ta godt vare på barna sine. Slik er fadderskapet ditt med på å støtte barn og familier i lokalsamfunnet rundt barnebyen. 

Hvert fadderbarn har flere faddere. Og SOS-faddere kan ha flere fadderskap. 

Her finner du flere spørsmål og svar.

– For meg er det viktig at så mye som mulig av bidragene mine går til barnas hverdag. Derfor sjekket jeg administrasjonsprosenten til en rekke organisasjoner, og SOS-barnebyer kom ut blant de beste.

Åse Kleveland, SOS-fadder siden 1988

Gi flere barn et trygt hjem

Bli fadder i dag!

300 kroner per måned

Skriver du inn ditt mobilnummer har vi mulighet til å kontakte deg, hvis vi trenger det.
Velg verdensdel

Over hele verden er det barn som enten har mistet mamma og pappa eller har omsorgspersoner som ikke klarer å ta var på dem. Det er disse barna som får et nytt hjem i SOS-barnebyer.

Bidra til å gi et barn omsorg, kjærlighet og en ny start!

Bli fadder for 300 kroner i måneden.

Våre tema