Barn i barnebyen på vei hjem fra skolen i Dhaka, Bangladesh.

Hva brukes fadderbidraget til?

Ditt månedlige bidrag går til fadderbarnet eller barnebyen din, men også til et større fellesskap.
bilde

Utdanning og et godt helsetilbud er en nødvendig del av en god oppvekst, derfor sørger SOS-barnebyer for at det er barnehager, skoler, helsestasjoner og ulike fritidstilbud for barn i SOS- familiene og lokalområdet. 

Det er viktig å forebygge at barn blir overlatt til seg selv. SOS-familieprogram støtter familier som er i en vanskelig situasjon slik at de kan ta godt vare på barna sine. Slik er fadderskapet ditt med på å støtte barn og familier i lokalsamfunnet rundt barnebyen. 

Hvert fadderbarn har flere faddere. Og SOS-faddere kan ha flere fadderskap. 

Her finner du flere spørsmål og svar.

– For meg er det viktig at så mye som mulig av bidragene mine går til barnas hverdag. Derfor sjekket jeg administrasjonsprosenten til en rekke organisasjoner, og SOS-barnebyer kom ut blant de beste.

Åse Kleveland, SOS-fadder siden 1988

Bli fadder

Over hele verden er det barn som enten har mistet mamma og pappa eller har omsorgspersoner som ikke klarer å ta var på dem. Det er disse barna som får et nytt hjem i SOS-barnebyer.

Bidra til å gi et barn omsorg, kjærlighet og en ny start!

Bli SOS-fadder

Velg beløp per måned


Velg verdensdel

Våre tema