bilde

Fire regnestykker som viser at barn er viktig

Lønnsom investering

Disse fire regnestykkene viser at det lønner seg å investere i barndom. Tidlig innsats for barn gir ikke bare en omsorgsfull oppvekst, det bidrar også til økonomisk vekst i samfunnet.
Én investert dollar i tidlig barndom kan gi mellom fire og ti dollar tilbake til samfunnet. Foto: Michela Morosini

1.

Én investert dollar i tidlig barndom kan gi mellom fire og ti dollar tilbake til samfunnet, viser en undersøkelse fra Harvard Universitet. Særlig har investeringer i programmer for de yngste barna fra lav-inntekts-familier god effekt.

 Utdannelse er selve fundamentet for utvikling. Foto: SOS-barnebyer

2.

Hvert år med skolegang kan i snitt knyttes til 18 prosent høyere bruttonasjonalprodukt per innbygger. Utdannelse er selve fundamentet for utvikling, både for barn, familier og lokalsamfunn. Det er også nøkkelen til et liv i verdighet og respekt.

Én euro investert i å forhindre vold, kan gi 88 euro tilbake til samfunnet. Foto: Sophie Preisch

3.

Én euro investert i å forhindre vold, kan gi 88 euro tilbake til samfunnet, viser tall fra Den europeiske union. Familievold er en av de viktigste årsakene til at barn må flytte fra familien sin og søke tilflukt hos for eksempel SOS-barnebyer.

Investering i tidlig barndom er samfunnsnyttig. Foto: SOS-barnebyer

4.

Verdens helseorganisasjon forventer minst tigangen tilbake til samfunnet ved investeringer i tidlig barndom. Barn uten trygg oppvekst risikerer ikke å kunne forsørge seg selv som voksne og bidra til utviklingen av samfunnet.

(Kilde: In the blind spot – documenting the situation of children without parental care or at risk of losing it. Pia Lang-Holmen, 2016.)

Våre tema