Gå til hovedinnhold

Bli fast giver

Derfor er du som fast giver viktig

Alt for mange barn har enten mistet omsorgen eller står i fare for å miste omsorg fra familien sin. Årsakene er mange og komplekse men krig, fattigdom, foreldres død og omsorgssvikt er noen av dem. Hver dag, i over 130 land, jobber vi for å hjelpe disse barna. Med din faste støtte kan vi sammen hjelpe enda flere barn– til å få en trygg oppvekst med god omsorg.  

Som fast giver for SOS-barnebyer bidrar du med en månedlig gave for at ingen barn skal være alene. Din støtte bidrar til:

  • Beskytte barn mot vold​​
  • Sikre god og stabil omsorg gjennom forebyggende arbeid​​
  • Støtte barn og unge slik at de kan gå på skole og få en utdanning​​
  • Gjøre den uholdbare situasjonen for barn på flukt bedre​​
  • Hjelpe barn rammet av sultkatastrofer​​
  • At vi kan jobbe for barns rettigheter – over hele verden​

Din gave bidrar på mange fronter og der behovet er størst. 

Resultatene viser at det nytter

98 prosent barna som har vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre.

95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene har fått foreldre som aktivt er involvert i deres liv.

90 prosent av de spurte har dekket minst to av tre grunnleggende behov som bolig, mat og helse.

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.