Gå til hovedinnhold

Bli fast giver

Barna som trenger det mest

Alle barn trenger noen som er der for dem, uansett hva. Dessverre lever overto hundre millioner barn uten familie, eller i fare for å miste familien sin. Som fast giver kan du bidra til at flere barn kan fortsette å være akkurat det, barn. 

Som fast giver i SOS-barnebyer er du med på å:​

  • Jobbe mot vårt felles mål: Ingen barn alene
  • Beskytte barn mot vold
  • Hjelpe barn rammet av ​​katastrofer
  • Gi barn og unge mulighet for lek, skolegang og utdanning
  • Jobbe for barns rettigheter - over hele verden

 

Hvorfor trenger barna din hjelp?

Som fast giver bidrar du til at familier i krise får støtten de trenger for å holde sammen og være det beste stedet for barna å vokse opp. Du bidrar til at barn som er alene kan få en ny mamma. Uten faste givere hadde det ikke vært mulig å gi disse barna en trygg og god barndom med den omsorgen de har krav på.

Sammen med lokale partnere styrker vi lokalsamfunn slik at flere barn og familier får en bedre livssituasjon. Vi er der så lenge barna trenger oss, både i humanitære kriser, men også i en vanskelig hverdag. Bidra til å sikrer barn god omsorg og påvirker politiske prosesser som styrker alle barns rettigheter.

Blir du fast giver blir du med på å hjelpe barn i 137 land over hele verden.

Vi vet at det vi gjør fungerer:

98 prosent barna som har vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre.

95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene har fått foreldre som aktivt er involvert i deres liv.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon