Gå til hovedinnhold

Stort engasjement på Fagforbundets landsmøte

Deltagere på Fagforbundets 4. ordinære landsmøte i Oslo i oktober ble invitert til standen til Fagforbundets SOS-barneby for å lære mer om barnebyen og dele sine innspill.

20. oktober 2017

Det var stort engasjement på standen til Fagforbundets SOS-barneby under Landsmøtet til Fagforbundet. Flere kunne meddele at de har støttet Fagforbundets SOS-barneby over lengre tid, og imponerte med sin kunnskap om Angola og barnebyen i standens quiz. Det ble også vervet nye faste bidragsytre til barnebyen, deriblant leder av Fagforbundet, Mette Nord, som meldte inn sitt tredje barnebarn.

Vi stilte i tillegg deltagerne på landmøtet to spørsmål og ba dem henge opp sine svar. Hva skal til for å gi barn og ungdom en trygg oppvekst? Og hva er det beste med Fagforbundets SOS-barneby? Det viser seg at svaret på det første spørsmålet ikke er så annerledes enn svaret på det andre. Se et utvalg av det som ble notert på de gule lappene under.

Hva skal til for å gi barn og ungdom en trygg oppvekst?

 

Hva er det beste med Fagforbundets SOS-barneby?

Ønsker du å bidra?

Vi trenger flere faste bidragsytere til Fagforbundets SOS-barneby i Huambo! Les mer her eller ta kontakt med fagforbundet@sos-barnebyer.no.