Over hele verden er det barn som har mistet mamma og pappa eller har omsorgspersoner som ikke klarer å ta vare på dem.

Bli fadder

Velg beløp per måned


Velg verdensdel

Barn uten omsorg

Så mange som 220 millioner barn lever uten eller står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. Det er 10 prosent av alle barn i verden. Ingen barn skal behøve å vokse opp alene.

Sammen sørger vi for at barn får den omsorgen de trenger. Bli fadder for 300 kroner i måneden og gi flere barn et trygt hjem.

Fordeling av fadderbidraget

Fordeling av fadderbidraget82 prosent av fadderbidraget går til formålet og 18 prosent til administrasjon og å skaffe nye midler. Informasjon om betaling og AvtaleGiro får du i faddermappen som blir sendt deg.

Les mer om fadderbidraget.

Når du blir fadder for et barn:

  • kan du glede deg til å få bilde og informasjon om fadderbarnet ditt om en ukes tid 
  • velger du selv hvor i verden du vil bidra
  • får du brev fra barnebyen to ganger i året, med siste nytt om fadderbarnet ditt og livet i barnebyen 
  • får du fire ganger i året vårt digitale magasin, hvor du kan lese mer om det arbeidet for verdens mest utsatte barn som du bidrar til

En ny start

Å komme til en SOS-familie er en ny start på livet. Foto-JensHonoreÅ komme til en SOS-familie er en ny start på livet. Foto-Jens Honore

Barna som får et nytt hjem i en SOS-familie har veldig ulik bakgrunn. Noen har blitt etterlatt allerede ved fødselen, noen har mistet mamma og pappa, mens andre har foreldre som ikke klarer å ta seg av dem. Felles for dem, er at SOS-familien blir starten på en ny del av livet.

Når du blir fadder for et barn:

  • kan du glede deg til å få bilde og informasjon om fadderbarnet ditt om en ukes tid 
  • velger du selv hvor i verden du vil bidra
  • får du brev fra barnebyen to ganger i året, med siste nytt om fadderbarnet ditt og livet i barnebyen 
  • får du fire ganger i året vårt digitale magasin, hvor du kan lese mer om det arbeidet for verdens mest utsatte barn som du bidrar til

Våre tema