Gå til hovedinnhold

Et trygt og godt hjem for flere barn

Ved å sørge for at flere barn får en god barndom i et trygt hjem, bidrar vi til at en ond sirkel brytes. Vi bidrar til det nødvendige vendepunktet for et menneske, vi skaper gode oppvekstsvilkår, muligheter for utvikling og økonomisk vekst. Som bedriftsfadder gir dere barn et trygt hjem, bygger stabile samfunn og skaper varig utvikling.

27. mai 2016

Bakgrunnen for at barn blir ivaretatt av våre programmer kan blant annet være fattigdom.
Bakgrunnen for at barn blir ivaretatt av våre programmer kan blant annet være fattigdom.

Barn har det best i en familie, og aller helst sin egen. Det er i familien tilknytning, trygghet og forutsigbarhet sikrer en god barndom og skaper forutsetningen for et selvstendig voksenliv. Den viktigste jobben vi som samfunn kan gjøre er å sørge at familier kan holde sammen. 

Barn som av forskjellige årsaker ikke kan bo i sin egen familie, sikrer vi familiebasert omsorg i en SOS-barneby. Felles for disse barna er at de har mistet den grunnleggende tryggheten og omsorgen alle barn har rett til. Mange har også mistet troen på fremtiden, og ambisjonene om å kunne skape seg et godt voksenliv har forsvunnet på veien. En stor innsats kreves for å gjenoppbygge barna og sikre dem en fremtid.

Ny bo og omsorgsløsning for barn på flukt i Norge

5297 barn og unge søkte om asyl i Norge i løpet av 2015. Behovet er stort for å finne løsninger for hvordan vi i Norge kan ta imot, bosette og integrere barn og unge som har flyktet alene hit til landet. SOS-barnebyer har jobbet med langsiktig barneomsorg i mer enn seksti år, og arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere er etablert i flere andre land i Europa.

Fosterfar Nasir Horiat og moren Azize Ahmadi møtte Asker-ordfører Lene Conradi og barneminister Solveig Horne.
Fosterfar Nasir Horiat og moren Azize Ahmadi møtte Asker-ordfører Lene Conradi og barneminister Solveig Horne.

SOS-barnebyer samarbeider med Asker kommune om en ny bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige asylsøkere, og tidlig i mai åpnet det første familiehjemmet. Der har en søskenflokk på fem flyttet inn, sammen med fosterfar Nazir Horiat – og Nazers egen mor.

Ved å etablere botilbud tilpasset flere barn kan vi gjøre bosettingen i kommunene raskere og unngå at barn og unge må bo i lang tid på omsorgssentre. Når modellen er ferdig utviklet vil den kunne kopieres og skaleres av andre kommuner som skal bosette enslige, mindreårige flyktninger.