Gå til hovedinnhold
Barn leker i barnehagen i Bindura, Zimbabwe.

Med god omsorg blir livet plutselig mulig

I den nordøstlige delen av Zimbabwe der Maizeland ligger, handler de største utfordringene om fattigdom og utbredelsen av aids. Begge deler kan føre til at familier går i oppløsning og at barna overlates til seg selv uten voksne omsorgspersoner. Omsorgsløse barn blir lettere ofre for utnytting, barnearbeid og menneskehandel, og får sjelden oppfylt de rettighetene de har krav på. I tillegg lider barna ofte under mangel på næringsrik mat og helse- og skoletilbud. Dette ønsket Espira Gruppen å gjøre noe med.

I 2016 sto en ny barnehage ferdig. I Espira-barnehagen i Zimbabwe får 141 barn fra sårbare familier et godt pedagogisk tilbud i et trygt miljø. Barna får god oppfølging, sunn mat, og ikke minst får barna lov til å være barn – med mulighet til å leke og lære i fellesskap. Det pedagogiske opplegget og oppfølgingen barna får i en barnehage gir et verdifullt og i mange tilfeller nødvendig grunnlag for å kunne følge undervisningen når de senere skal begynne på skolen.

Mer enn bare en barnehage

SOS-barnehagen i Maizeland er mye mer enn en barnehage. Ikke bare får barna lek, læring og næringsrik mat. Foreldre og omsorgspersoner får også ny kunnskap. Barnehagen brukes nemlig som et samlingssted for kompetansebygging. Gjennom workshops lærer de voksne om hygiene, ernæring, praktiske oppgaver, rettigheter, samt viktigheten av utdanning og god omsorg.

 

Takk for at du ønsket å gi en donasjon til barnehagen i Maizeland!