Norske skoleelever er engasjerte, og støtter SOS-barnebyer både ved fadderskap og innsamlingsaksjoner.

Engasjerte elever

Grunnskole
Norske skoleelever er engasjerte, og støtter SOS-barnebyer både ved å være faddere og ved å samle inn penger gjennom forskjellige aktiviteter. Bli aksjonsskole eller aksjonsklasse! Elevene kan også delta på Skolejoggen.

Hvorfor bli aksjonsskole eller -klasse?

Har du lyst til at din skole eller klasse skal gjøre en innsats for andre? Bringe verden inn i klasserommet og la elevene få være med på å bety noe for barn et annet sted i verden? SOS-barnebyer har gratis undervisningsmateriell og aksjonstips. Det finnes så mange barn som mangler alt som skal til for å ha en trygg barndom. Dere kan bidra til å gi dem et nytt liv. SOS-barnebyer støtter familier i krise slik at de kan gi barna sine god omsorg, skolegang og helsetilbud, og gir barn som er alene et trygt hjem i en SOS-familie.

Mari Amundsen, rektor ved Eiksmarka skole.

Vi har valgt å støtte SOS-barnebyer fordi vi kan følge prosjektet vårt over lengre tid. Elevene vet hva pengene går til, og det gir oss en trygghet å vite at pengene kommer frem. Gjennom jobblekseplan blir også foreldrene og hele lokalmiljøet engasjert. Det føles godt å gjøre en innsats for andre.

Mari Amundsen, rektor ved Eiksmarka skole i Bærum

Aksjonstips og materiell

Det finnes mange måter å engasjere seg på. Noen klasser har jobblekseplan –hvor leksene er byttet ut med jobb, andre samler inn penger ved å ha marked, jobbe en dag eller gå med bøsser. Se våre aksjonstips her.

Alle som er med får gratis undervisnings- og aksjonsmateriell. Materiellet, som er utarbeidet slik at det støtter hovedområder og mål i Kunnskapsløftet, består av filmer, presentasjoner og faktaark, i tillegg til plakater, ballonger og klistremerker. Her kan dere laste ned vårt materiell og fylle inn bestillingskjema.

Som aksjonsskole eller aksjonsklasse får dere kunnskap om situasjonen, spesielt for barn, i fem ulike land: Colombia, Malawi, Tanzania, Peru og Russland. Hvilken av SOS-barnebyene under dere ønsker å støtte, er opp til dere:

Siden 1971 har 42 000 barn og unge i Colombia fått hjelp av SOS-barnebyer.

SOS-barnebyer i Colombia

I Colombia er 800 000 barn foreldreløse, mange av dem på grunn av den væpnede konflikten som har pågått i over 50 år. Barn som vokser opp uten foreldrenes omsorg er sårbare for å bli rekruttert til væpnede grupper, gategjenger og andre kriminelle nettverk.

Siden 1971 har 42 000 barn og unge i Colombia fått hjelp av SOS-barnebyer. I dag får 11 000 barn og unge et trygt hjem og god omsorg gjennom SOS-barnebyers programmer. Vi styrker utsatte familier slik at de kan ta vare på barna sine. Barn som ikke kan bo i sin egen familie, kan få et trygt hjem i en SOS-familie. Les mer.

Jenter i Malawi.

SOS-barnebyer Blantyre i Malawi

I Malawi er en million barn foreldreløse, mange av dem på grunn av hiv/aids-epidemien. Ofte må eldstemann i søskenflokken ta på seg omsorgs- og forsørgeransvaret for mindre søsken.

I SOS-barnebyen i Blantyre har 180 barn fått et trygt hjem og en omsorgsfull SOS-mor. På SOS-skolen går det 320 barn fra barnebyen og lokalmiljøet, 90 barn har plass i SOS-barnehagen. 2 000 barn og deres familie får støtte gjennom SOS-familieprogrammet. Les mer.

I Malawi er mer enn 1 million barn foreldreløse. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

SOS-barnebyer Ngabu i Malawi

90 prosent av befolkningen i Malawi lever for mindre enn ti kroner dagen, og mange barn er foreldreløse. I Ngabu bygges det en ny SOS-barneby hvor 150 barn vil få et trygt hjem.

I SOS-barnehagen og SOS-skolen vil barn fra barnebyen og lokalsamfunnet få en et solid utdanningstilbud som gir dem muligheten til å bli en ressurs for samfunnet sitt. SOS-familieprogrammet er allerede i gang og støtter mange familier i Ngabu. Les mer.

Gutt i Mwanza, Tanzania. Foto: Bjørn-Owe Holmberg.

SOS-barnebyer Mwanza i Tanzania

Tre millioner barn er foreldreløse i Tanzania, og behovet for gode omsorgstilbud er stort. I Mwanza har det nå blitt bygget en ny SOS-barneby som vil gi et trygt hjem til 120 barn.

En ny barnehage vil gi plass til 100 barn og SOS-barnebyer pusser opp områdets gamle skole, som har plass til 900 elever. SOS-barnebyers familieprogram er allerede i gang og vil ved full kapasitet gi hjelp til 1200 barn og deres familier. Les mer.

Åpning av SOS-barnebyen i Juliaca, Peru.

SOS-barnebyer Juliaca i Peru

I Peru lever et stor antall barn uten god foreldreomsorg. Noen har mistet foreldrene sine, andre er utsatt for grov omsorgssvikt eller har blitt forlatt. Det finnes ingen sosiale nettverk som fanger opp disse barna, som blir overlatt til seg selv.

Mange blir gatebarn. SOS-barnebyer gir disse barna et trygt hjem i en SOS-familie, de får vokse opp med sine søsken og ikke minst får de en utdanning som gjør at de kan skape sin egen framtid. Les mer.

Barn på åpningen av SOS-barnebyen i Pskov, Russland, i 2011.

SOS-barnebyer Pskov i Russland

I Russland er mange områder preget av stor fattigdom. Ett av disse områdene er Pskov. Høy arbeidsledigheten fører til at mange er så fattige at de ikke kan ta vare på barna sine. Rusproblemer er også ganske vanlig.

SOS-barnebyen i Pskov åpnet i 2011. Der har 80 barn fått et trygt hjem, en omsorgsfull SOS-mor og en ny familie. Målet er å gi barn en trygg oppvekst slik at de utvikler seg til selvstendige voksne som kan bidra til samfunnet sitt. Les mer.

Vi vil bli aksjonsklasse

Vi ønsker dere lykke til og gleder oss til å høre om mange kreative og engasjerte skoler og klasser. Send oss gjerne tips og bilder av din klasse i aksjon!

Bruk vårt kontonummer 8380 08 73730 til innbetalinger fra aksjoner. Husk å merke innbetalingen med hvilken barneby dere vil støtte og navn på klasse/skole. Det er viktig for at pengene skal komme til riktig program, og for at vi skal kunne sende dere en takk i etterkant.

Har dere spørsmål, ta kontakt:

For barneskoler:
Rikke Soligard
E-post: rikke.soligard@sos-barnebyer.no
Telefon: 23 35 39 48.

For ungdomsskoler og videregående skoler:
Lene Aarnes
E-post: lene.aarnes@sos-barnebyer.no
Telefon: 23 35 39 74/92 01 10 08.

 

Skolejoggen

Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (LFF) og SOS-barnebyer oppfordrer skoler over hele landet til å bli med på Skolejoggen. Skolejoggen kombinerer fysisk aktivitet med engasjement for verdens utsatte barn.

Skoler kan velge om pengene som elevene bidrar med gjennom Skolejoggen 2015 skal gå til SOS-barnebyers arbeid for barn på flukt eller til den nye barnebyen i Mwanza i Tanzania. Marit Bjørgen er med, er dere? Les mer og meld dere på Skolejoggen her.

Skoler over hele landet støtter SOS-barnebyer

Våre tema