Gå til hovedinnhold

Engasjer kollegaer

Her er noen tips til hvordan dere kan aktivisere det sosiale engasjementet blant de ansatte.

SOS-bedriftsfadderskap samler de ansatte om et felles prosjekt

Gjennom å arrangere eller tilrettelegge for interne aktiviteter knyttet til SOS-bedriftsfadderskapet vil de ansatte selv engasjere seg og bygge stolthet og eierskap i prosjektet. Dette kan stimulere felleskapsfølelsen og trivselen på arbeidsplassen, og det kan bidra til å tydeliggjøre bedriftens egne verdier.

Intern informasjon

Dere vil fire ganger i året motta magasinet SOS-barnebyer. Legg det tilgjengelig for ansatte og kunder slik at de kan se hva dere er med på å støtte.

To ganger i året vil dere få oppdaterte nyheter fra SOS-barnebyen deres. Her kan du bruke tekst og bilder og tilpasse informasjonen til bedriftens intranett eller eventuelle internmagasin.

Aktiviteter

Du kan arrangere aktiviteter for de ansatte som synliggjør engasjementet i SOS-barnebyer. Her er noen ideer til aktiviteter dere kan arrangere for å bygge eierskap og entusiasme blant de ansatte.

 • Organiser en intern konkurranse der de ansatte samler SOS-poeng gjennom en gitt periode. SOS-poeng kan samles gjennom å:
  • Oppnå interne resultatkrav (f.eks. salgskonkurranse)
  • Sykle til jobben
  • Delta i bedriftens egen spørrekonkurranse 
  • Dyrke den høyeste solsikken (SOS-barnebyers symbol på engasjementet for barn)
  • Verve faddere
 • Inviter en av SOS-barnebyers frivillige til å holde foredrag om SOS-barnebyer i kantina.
 • Arranger tegnekonkurranse for barn av ansatte. Vinnerbidraget kan benyttes som forside på årets julekort.
 • Arranger egen dag for barn av ansatte der temaet er musikk, mat og kultur fra det landet der bedriften er SOS-bedriftsfadder.
 • Arranger lotteri til inntekt for SOS-barnebyer.
 • Legg ut denne filmen om SOS-barnebyer i Mbabane på deres intranett.

Dersom dere gjennomfører andre aktiviteter for å synliggjøre det sosiale engasjementet internt, ta gjerne kontakt med oss. Vi er interessert i å høre hva dere gjør for å motivere ansatte og skape stolthet rundt SOS-fadderskapet.