Gå til hovedinnhold

En varm takk til Per Fugelli

Ved Per Fugellis bortgang har SOS-barnebyer mistet en engasjert støttespiller. Over flere år støttet Fugelli SOS-barnebyers arbeid i Maputo i Mosambik, og gjennom jevnlige møter fikk han et godt innblikk i hvordan hans bidrag ble benyttet.

13. september 2017

Generalsekretær Bente Lier i SOS-barnebyer sier Fugellis engasjement har betydd svært mye for mange barn og lokalsamfunn.

– Vi er svært takknemlige for den betydelige støtten Per Fugelli har gitt oss. Den har vært viktig både for å gi barna en bedre fremtid, og for å bygge opp samfunnet barna vokser opp i, sier Lier.

Over 200 millioner barn har mistet eller står i fare for å miste omsorgen fra en voksen. Det er hvert tiende barn i verden. Fugelli støttet spesielt SOS-barnebyers arbeid i Maputo i Mosambik, der 150 barn får en trygg oppvekst i en SOS-familie. Støtten bidrar også til at utsatte familier i lokalmiljøet får hjelp til å klare seg selv og ta bare på barna sine, blant annet gjennom spare- og lånegrupper og organisert voksenopplæring. I fjor fikk over 1 000 barn i Maputo støtte til å kunne gå på skole eller barnehage, og nesten 800 barn fikk medisinsk hjelp

- Gavene fra Fugelli var med på å gi en langsiktig støtte til de aller mest utsatte barna i verden. Alle vi i SOS-barnebyer vil takke ham for et fantastisk engasjement. Det har betydd enormt mye, sier Bente Lier.