Gå til hovedinnhold

Hvorfor er Digital Village så viktig?

I 2021 vil 90 prosent av alle arbeidsplasser kreve digital kompetanse. Hvis vi ikke handler nå, vil en hel generasjon barn havne utenfor og ulikhetene i verden vil vokse ytterligere.

Hvorfor er det viktig å tette det digitale gapet?

Vi må ta digitalisering på alvor

Se filmen der Isabelle Ringnes forteller om hvorfor dette er så viktig

346 millioner barn og unge står utenfor den digitale verden i dag. Det er et enormt digitalt gap, som Covid-19-pandemien har gjort enda bredere. Igjen er det barna som lever i de mest utsatte situasjonene hver eneste dag, og som har det tøffeste utgangspunktet, som lider mest. De mangler tilgang på de tekniske fellesgodene. Dette får fatale ringvirkninger for hele deres fremtid.

Internett og sosiale medier er med å forme identitet, bringer mennesker sammen, og er den fremste metoden for å opprettholde kontakt, og skape arbeidsmuligheterI 2022 antar man at 90 prosent av alle arbeidsplasser krever digital kompetanse. Resultatet er at sammen med lese- og skriveferdigheter, har digitale evner blitt helt grunnleggende.

For å hindre at ulikhetene i verden vokser enda mer, må vi ta digitalisering på alvor. Hvis vi ikke handler nå, vil en hel generasjon utsatte barn havne utenfor. Gjennom Digital Village-initiativet skal vi skape et rom der barna får sjansen til å ta steget inn i den digitale verden, være trygge i den, og forstå tiden de lever i. Sammen kan vi sikre at de er rustet for fremtiden.

- Tilkobling til internett vil være et vendepunkt for de mest marginaliserte barna. Det kan hjelpe dem å oppfylle deres potensiale og endelig bryte med fattigdomssykluser som har vart gjennom generasjoner

Garima Singh, rådgiver næringsliv

Garima Singh, prosjektleder for Digital Village

Hva er Digital Village?

SOS-barnebyer jobber for å tette det digitale gapet, og gi marginaliserte barn og unge like muligheter gjennom teknologi. Sammen med samarbeidspartnerne våre digitaliserer vi barnebyer og lokalsamfunn. Vi setter opp IT-senter, gir tilgang til internett, og ivaretar kompetanse og sikkerhet på nett. På den måten får barn og unge verktøyene til å lykkes i den teknologiske fremtiden.

Tre jenter fra SOS-barnebyer Filippinene sitter ute og jobber med PCen. De smiler og engasjerte.
På Filippinene er det mange barn og unge som er en del av Digital Village programmet.

Digital Village-prosjektet startet i 2017 og mer enn 21 000 barn, ungdom og omsorgspersoner i SOS-barnebyers program over hele verden har fått tilgang til digtalt ustyr og opplæring. Sammen vil vi gi denne muligheten til mange flere. I Norge har vi startet initativet sammen med tech-gründer Isabelle Ringnes.

Isabelle Ringnes, Tech- og likestillingsentreprenør, 
Co-Founder av Digital Village-initiativet i Norge 

Isabelle Ringnes:

Tech- og likestillingsentreprenør | Co-Founder av Digital Village-initiativet i Norge:

«Det er vårt felles ansvar å sørge for at alle barn får tilgang til den digitale verden. En verden vi er blitt helt avhengig av for å leve livene våre, og som alle bør inkluderes i og kunne høste godene av. 

 

 

Å tilrettelegge for at barn og unge med utfordrende levekår kan få mulighet til å lære seg digitale verktøy og kommunisere via internett er blant de største mulighetene vi kan skape, og det skulle bare mangle at vi gjør alt vi kan for å gjøre en forskjell for fremtiden».

Les hele intervjuet med Isabelle her.

Hvordan bli vår partner? 

To jenter, i rød skoleuniform, fra SOS-barnebyer i Kenya sitter og jobber konsentrer foran PCen. Foto: Ahmed Mihaimeed
To jenter som er en del av Digital Village programmet i Kenya, jobber konsentrert.

Det er mange måter å involvere seg i Digital Village initiativet. For å implementere teknologien i barnebyene trengs det utstyr, software, tilkobling og kompetanse. Dette krever økonomiske midler, engasjement og kunnskap.

Samarbeidsmuligheter:

 • Tech brobygger: 300 000 kroner er nok til å digitalisere en hel barneby og for å løfte digital kompetanse i lokalsamfunn over hele verden. Vær en brobygger for å tette det digitale gapet!
 • Tech endringsagent: 500 000 kroner er nok til å digitalisere en barneby og gi mange barn og unge utdannelse og verktøy for å lykkes i yrkeslivet.
 • Tech hovedpartner: 1 000 000 kroner er nok til å digitalisere opp til tre barnebyer og utgjør en avgjørende rolle for å bekjempe digitalt utenforskap. Dette partnerskapet sikrer din bedrift en tydelig posisjon som en pioner innen digital inkludering.

Hva kan vi tilføre dere som Digital Village partner? 

Sammen kan vi posisjonere deres bedrift som en viktig pådriver for at ingen skal havne utenfor den digitale verden. Som samarbeidspartner i Digital Village er du med å tette det digitale gapet!

EFFEKT OG RESULTATER

 • Profiler bedriften som samfunnsansvarlig og tydeliggjør deres CSR-strategi
 • Skap synlige resultater
 • Jobbe målrettet for å nå FNs bærekraftsmål
 • Mulighet for mentorskapsprogrammer der dine ansatte kan få added value i sin arbeidshverdag

SYNLIGHET OG POSISJONERING

 • Bygge omdømme og synlighet
 • Employee Branding - sikre en sterk posisjon i søken etter unge talenter
 • Få tilgang til relevant innhold fra SOS-barnebyer til både intern og ekstern bruk

ENGASJEMENT OG AKTIVERING

 • Skap felles verdier internt
 • Mulighet til å delta og bidra på tech- og inkluderings-arrangementer i Norge
 • Få innsikt og kompetanse som vil engasjere ansatte og kunder

Har din bedrift en ambisjon om å være en samfunnsaktør som styrker utsatte barn og unge til å møte en digital fremtid?

Ta kontakt med oss, slik at vi kan skape en inkluderende digital fremtid sammen.

 

Tusen takk til våre Digital Village-partnere:

Logo Elkjøpfondet     Accenture logo

Eplehuset logo   SKAGEN Fondene logo

Sysco logo

 

Digital inkludering i Norge

Mobiltelefon
Mange barn og unge i Norge har ikke tilgang til internett og datautstyr hjemme.

Det finnes et digitalt gap også i Norge. Barn og unge fra vanskeligstilte familier eller institusjoner har ikke alltid tilgang på den teknologien som deres klassekamerater og omgangskrets har.

Det finnes dessuten 400 000 nordmenn som ikke benytter seg av internett, og 1/3 av Norges befolkning opplyser at de synes det er utfordrende å henge med i den digitale utviklingen.

Internett og teknologi skal samle mennesker, og skape kontakt, muligheter og løsninger, ikke splitte og skape urettferdighet.

Gjennom arrangementer og engasjement jobber vi tett med norske organisasjoner for å tette det digitale gapet her hjemme. Det oppstår en vinn-vinn-situasjon der samarbeidspartnere støtter de digitale barnebyene i utviklingsland, samtidig som vi gjennomfører lokale aktiviteter som sikrer synlighet og engasjement for prosjektet og forebygger digitalt utenforskap i Norge.

Våre samarbeidsorganisasjoner i Norge:

Bærekraftig utvikling

Vi vil jobbe sammen for å nå FNs bærekraftsmål! Med Digital Village sikter vi mot en bedre og sterkere fremtid gjennom god utdanning, flere muligheter, likestilling og rettferdighet.

FNs bærekraftsmål: Sikre god utdanning for alle

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning

Alle barn har lik rett til kvalitetsutdanning. Vi støtter familier slik at barn får et undervisningstilbud helt fra barnehagestadiet, gjennom grunnskolen og til relevant yrkesopplæring eller annen høyere utdanning.

FNs bærekraftsmål: Likestilling

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

SOS-barnebyer jobber for å sikre like muligheter til utdanning for jenter og gutter. Likestillingsprogrammet Grieg Gender Challenge ble etablert i 2012 og legger spesielt vekt på jenters tilgang til god og relevant utdanning.
FNs bærekraftsmål: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig for alle

Vi støtter ungdom uten foreldreomsorg, slik at de får utdanning eller yrkesopplæring. Gjennom SOS-familieprogram gis omsorgspersoner i utsatte familier tilgang til opplæring og støtte til å etablere egen inntekt.
FNs bærekraftsmål: Redusere ulikheter

Redusere ulikhet i og mellom land

Vi jobber for å få på plass lover og praksis som sikrer like rettigheter til utdanning og helsetilbud for alle, og som forhindrer stigmatisering, utestenging og diskriminering. Spesielt barn og kvinner må beskyttes.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med meg:
Garima Singh

Rådgiver

Mobil: 993 95 905

Mor og to barn fra Bolivia ser på PC sammen. Foto: Mijhail-Calle
SOS-barnebyer støtter familier i lokalsamfunnene med digitalt utstyr og nettilgang.