Elira (25) er alene med fire små barn. Hun har mange ganger vurdert å gi dem fra seg. Les mer her

Som byfadder støtter du barn og familier i et lokalsamfunn

Du bidrar til at barn som står i fare for å miste omsorgen fra biologiske foreldre får familiestøtte, slik situasjonen var for Elira og barna. Men du støtter også barn som har mistet foreldrene sine og får nye hjem i en SOS-barneby.

Som byfadder støtter du mange barn i et lokalsamfunn 

Du vil motta oppdateringer om utviklingen innen disse temaene:

 

For å bidra til FNs bærekraftsmål jobber SOS-barnebyer med:

 

81 prosent av inntektene går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 18 prosent til å skaffe nye midler.

86 prosent av inntektene går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 13 prosent til å skaffe nye midler.