Ungdom fra SOS-barnebyer bidro sterkt som frivillige i forbindelse med jordskjelvet i Nepal. Foto: Zishaan Akbar Latif

Under katastrofer og i krig

Nødhjelp
Antallet og omfanget av naturkatastrofer øker dramatisk. Ustabile politiske situasjoner, borgerkriger og væpnede konflikter har drevet millioner av mennesker på flukt. Naturkatastrofer og krig rammer alltid barna hardest.

Ved humanitære kriser som natur- og sultkatastrofer, krig og konfliktsituasjoner, trenger mennesker hjelp raskt. Samtidig kan ødeleggelser og krigshandlinger gjøre det være vanskelig å nå frem med hjelpen.

Rask og effektiv nødhjelp

Med mer enn 2 300 programmer over hele verden, er SOS-barnebyer allerede på plass og i stand til å gi rask og effektiv nødhjelp, basert på eksisterende infrastruktur, lokalkunnskap og erfaring i det rammede området.

Barna først

Omsorg og beskyttelse for barn som er alene er SOS-barnebyers viktigste oppgave i en nødhjelpssituasjon. 

SOS-nødhjelpsprogram hjelper barn og familier som er i en akutt nødsituasjon på grunn av krig, sult- eller naturkatastrofer. 

Målet er gjenforening med foreldre eller annen familie som kan ta et langsiktig omsorgsansvar. I tilfeller der dette ikke er mulig, kan barna få et nytt hjem i en SOS-barneby. 

Fra nødhjelpsarbeidet i forbindelse med flommen i Pakistan 2010. Foto: Benno Neeleman
Fra nødhjelpsarbeidet i forbindelse med flommen i Pakistan 2010.

Mat, medisiner, husly

I en nødhjelpssituasjon sørger SOS-barnebyer for:

  • Husly, mat og vann
  • Klær og basisvarer
  • Medisiner

SOS-medisinske sentre tar imot barn og voksne som trenger behandling. SOS-barnebyer bidrar også til gjenoppbygging av lokalsamfunn.

SOS-barnebyers arbeid er langsiktig, og i mange tilfeller blir det etablert nye SOS-barnebyer i etterkant av en humanitær krise. 

Bredt samarbeid

Organisasjonens internasjonale nettverk og ressurser i naboland bistår i nødhjelpsaksjoner ved behov. SOS-barnebyer samarbeider i tillegg med lokale og nasjonale myndigheter, samt organisasjoner som Røde Kors og relevante FN-organisasjoner som UNHCR (FNs Høykommisær for Flyktninger) og UNICEF.

Lokalt ansatte skaper tillit

98 prosent av de ansatte i SOS-barnebyers programmer, er fra lokalbefolkningen. Når barns sikkerhet skal ivaretas og lokale politiske utfordringer håndteres, er det er en stor fordel å være godt etablert på stedet. Det skaper også tillit i lokalsamfunnet at SOS-barnebyer arbeidet langsiktig og ikke trekker seg ut når den akutte krisen er over. 

Utdeling av mat og ris i forbindelse med tørkekatastrofen på Afrikas Horn. Foto: Benno Neeleman

Bli Katastrofe-fadder

Velg beløp per måned

Våre tema