SOS-familieprogram gir hjelp til selvhjelp. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Sterke lokalsamfunn

Samfunnet
Sterke lokalsamfunn er både et mål og et middel i SOS-barnebyers arbeid med å gi barn en trygg oppvekst og bedre fremtid.

SOS-barnebyer støtter utsatte familier og lokalsamfunn slik at de blir selvhjulpne og uavhengige. Et lokalsamfunn med stabile og ressurssterke familier, kan bidra til vekst og utvikling for menneskene som bor der. Et sterkt lokalsamfunn med gode nettverk kan støtte utsatte familier og hjelpe dem ut av krisen. 

Tilbud til hele samfunnet

Skoler, barnehager, helsetjenester og medisinske klinikker etablert av SOS-barnebyer kommer hele lokalsamfunnet til gode. SOS-barnebyer driver også utstrakt informasjonsarbeid og etablerer spare- og lånegrupper. Disse skaper gode lokale nettverk og tilhørighet, og løfter mennesker ut av fattigdom.

Samarbeid med lokale organisasjoner

Lokale, frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for SOS-barnebyer.  Ressurspersoner med kjennskap til lokale forhold er nødvendig for å nå ut til dem som trenger det aller mest. Det er ofte disse lokale organisasjonene som identifiserer barn og familier i krise, som så får støtte gjennom SOS-barnebyers familieprogram.

SOS-barnebyers familieprogram støtter også de lokale organisasjonene rent praktisk med organisering og registrering, de får opplæring og veiledning. Samarbeidet med SOS-barnebyer gir organisasjonene anseelse og større gjennomslagskraft hos myndigheter og andre aktører. Denne måten å organisere lokale ressurspersoner på er effektiv, og slik skapes sterke lokalsamfunn som er rustet til å kunne gi familier som er i en kritisk vanskelig situasjon støtte slik at barna får god omsorg.  

Spare- og lånegruppen i Arusha, Tanzania. Foto. Bjørn-Owe Holberg
Spare- og lånegruppen i Arusha, Tanzania.

Spare- og lånegrupper bygger nettverk

SOS-barnebyer gir omsorgspersoner i utsatte familier yrkesopplæring og støtte til etablering av inntektsbringende aktiviteter det er behov for i lokalsamfunnet. Etablering av spare- og lånegrupper gir omsorgspersoner en mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom.

Disse gruppene danner et viktig lokalt nettverk som kan støtte og hjelpe hverandre. Jo sterkere samhold, jo sterkere lokalsamfunn.

Deltagerne, de fleste er kvinner, møtes hver uke:

  • De har en felles sparekasse, hvor alle sparer det de har klart å legge til side.
  • Det føres nøye regnskap for hvor mye hver enkelt setter inn hver uke.
  • De betaler litt ekstra også til en sosialkasse – i tilfelle noen blir syke eller får problemer.
  • En liten del av det de sparer hver gang går også til et fellesprosjekt, som skal generere inntekter.

Varig samfunnsutvikling skjer nedenfra og opp, styrt av lokale behov og ressurser og på tvers av samfunnsområder. Stabile familier som kan dekke barnas grunnleggende behov for omsorg, utdanning og helsetilbud, er fundamentet i denne utviklingen.

Når barna i et SOS-program har vokst opp og blitt en selvstendig, uavhengig voksen som bidrar i samfunnet.  Og når samfunnet har velfungerende sosiale systemer og lokalsamfunn har sterke sikkerhetsnett som kan støtte utsatte familier, slik at barn er sikret beskyttelse og god omsorg.

Bli SOS-fadder

Velg månedlig beløp

Velg sted

Våre tema