Solcellepanel er størmkilden i barnebyen i Mombasa, Kenya. Foto: SOS-barnebyer

Langsiktighet og bærekraft

Utvikling
Klimaendringer og miljøforurensing truer livsgrunnlaget mange steder i verden. Millioner av barn lever i familier som er avhengige av landbruk.

SOS-barnebyer sørger for

  • opplæring og bidrar med utstyr, gjennom SOS-familieprogram, som gjør bønder i stand til å omstille og klimatilpasse landbruket.
  • tiltak som gjør familier selvhjulpne, og lokalsamfunn rustet til å møte utfordringene som følger av klimaendringer. 
  • opplæring og støtte til dyrking av andre og mer næringsrike grønnsaker, tiltak som kunstig vanning og innføring av vekselbruk som gir økt produksjon
  • yrkesopplæring innenfor andre yrker det er behov for i lokalsamfunnet, gir også familier mulighet til alternative, stabile inntektskilder. 

Hyppigere og større naturkatastrofer, tørke og flom er konsekvenser av klimaendringer som rammer de svakeste aller hardest.

Truer levegrunnlaget

Sørlige Afrika er den minst industrialiserte regionen i verden. Størstedelen av befolkningen bor på landsbygda og lever av landbruk. Her truer klimaendringene levegrunnlaget til mange allerede utsatte familier.

Familier mister avlinger – barn mister omsorg

Lengre tørkeperioder og uforutsigbare nedbørsperioder og –mengder, fører til at avlinger slår feil. Mennesker som tidligere klarte seg selv, blir avhengige av nødhjelp. Barn i familier som må bryte opp i jakt på bedre næringsgrunnlag andre steder, mister skolegang og familien klarer ikke å forsørge dem.

Lærer å så, fra SOS-barnebyers yrkesopplæring i Den demokratiske republikken Kongo. Foto: Benno Neeleman
Lærer å så, fra SOS-barnebyers yrkesopplæring i Den demokratiske republikken Kongo.

Trenger endringer i landbruket

I mange land drives jordbruket drives på tradisjonelt vis. Monokultur, hvor man dyrker kun en planteart/kulturvekst på samme jordstykke år etter år, er svært utbredt og næringen er svært sårbar for klimasvingninger. Kunnskapen er nedarvet fra generasjon til generasjon, men klimaendringene krever nye metoder. 

For å sikre livsgrunnlaget til familier som er avhengige av landbruk, trengs det satsning på utdanning og utvikling slik at de kan gjøre nødvendige endringer i matproduksjonen.

Bli SOS-fadder

Velg månedlig beløp

Velg sted

Våre tema