Barn trenger å oppleve mestring. Foto: Joris Lugtigheid

Hvem støtter vi

Barna
Å gi et trygt hjem til barn som har mistet foreldrene, eller lever i familier som ikke klarer eller har mulighet til å gi dem god omsorg, er SOS-barnebyers aller viktigste oppgave.

Barna vi jobber for

Barn i familier som ikke kan gi dem god omsorg

 • Barn i familier hvor foreldrene mangler omsorgsevne, ofte på grunn av fattigdom, sykdom eller rusproblemer. 
 • Barn i familier hvor besteforeldre eller eldre søsken har et for stort omsorgs- og forsørgeransvar.

SOS-barnebyer jobber med og støtter familier som er i en kritisk vanskelig situasjon, slik at barna får god omsorg. Vi forhindrer også at familier bryter sammen og barn blir overlatt til seg selv.

Barn uten familie eller som ikke kan bo sammen med familien

 • Barn som er foreldreløse, har kommet bort fra familien eller er forlatt.
 • Barn som har en familie som til tross for støtte ikke har mulighet til å gi god omsorg.

SOS-barnebyer gir barn som er alene, forlatt eller som ikke kan bo sammen med familien et trygt hjem i en SOS-familie i en barneby.

 

SOS-barnebyer jobber med familier, lokalsamfunn og myndigheter på alle plan for å bedre barns oppvekstsvilkår. Foto: Patrick Wittmann
SOS-barnebyer jobber med familier, lokalsamfunn og myndigheter på alle plan for å bedre barns oppvekstsvilkår. Foto: Patrick Wittmann

God omsorg skaper utvikling

God omsorg er grunnleggende og skaper utvikling både for hvert enkelt barn og samfunnet i sin helhet, det bidrar til å redusere fattigdom og skaper varig utvikling for mennesker og samfunn. 

Derfor jobber SOS-barnebyer med familier, lokalsamfunn og nasjonale myndigheter

SOS-barnebyer jobber med familier, lokalsamfunn og myndigheter på alle plan for å bedre barns oppvekstsvilkår. Gjennom direkte støtte, samarbeid og påvirkningsarbeid, styrker vi og ansvarliggjør vi barnas nærmeste, nettverket rundt og beslutningstakerne.   

- Hvis jeg ikke hadde kommet til barnebyen tror jeg ikke jeg ville hatt mulighetene til å gå på skole og universitet. Livet ville vært tøft. Mange barn her bor på gata.

Lungile, 17 år som har vokst opp i barnebyen Siteki, Swaziland

Årsaken til omsorgssvikt

Årsakene til at barn vokser opp uten omsorg og blir frarøvet en god barndom, er mange:
Krig og konflikter, naturkatastrofer, arbeidsledighet, sykdom, død, vold og rusmisbruk. Og svært ofte er fattigdom en underliggende årsak.

I kjølvannet av fattigdom følger ofte underernæring, nedprioritering av skolegang, mangel på skikkelig husvære og barnearbeid. Å leve i dyp fattigdom, svekker ofte foreldrene i rollen som omsorgspersoner.

Kutt i velferdsordninger rammer barn hardt

Mange land mangler barnevernsstrukturer som kan støtte utsatte familier og hindre at de bryter sammen. I økonomiske nedgangstider kutter mange land i sine velferdsordninger noe som rammer barn og barnefamilier hardt. Ofte ender barn opp i omsorgstiltak av dårlig kvalitet, som institusjoner med høyt antall barn, med lite og ukvalifisert bemanning og manglende omsorg. 

Det koster å gi barn en god barndom. Men det koster veldig mye mer å la det vær. Både for hvert enkelt menneske, og for samfunnet. Fra slummen i Manila, Filippinene. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Det koster å gi barn en god barndom. Men det koster veldig mye mer å la det vær. Både for hvert enkelt menneske, og for samfunnet.

Hva er konsekvensene for barna hvis vi ikke gjør noe?

Dette er den dystre virkeligheten for barn som vokser opp uten omsorg i en trygg familie:

 • De er mer utsatt for fattigdom og rettighetsbrudd.
 • De blir i større grad fratatt muligheten til skolegang og et godt helsetilbud.
 • De lever ofte i ubeskyttede omgivelser og er mer utsatt for diskriminering, barnearbeid, vold, misbruk og menneskehandel.
 • Mange får ikke skolegang, helsetjenester, juridisk støtte eller sosialhjelp, fordi de mangler nødvendige identifikasjonspapirer.
 • Krig og naturkatastrofer rammer barn uten familie enda hardere enn andre.
 • Jenter blir i enda større grad enn gutter fratatt muligheten til skolegang og et godt helsetilbud.
 • Mange jenter må slutte skolen for å gifte seg tidlig eller fordi de blir gravide i ung alder.
 • Barn med nedsatt funksjonsevne og barn fra etniske minoriteter er også ekstra sårbare uten en familie.
 • Barn som opplever omsorgssvikt, vold og mishandling i hjemmet kan får alvorlige helse- og utviklingsmessige senskader. 

 

Dramatisk situasjon for sårbare barn:

 • 151 millioner barn i verden har mistet en eller begge foreldrene.
 • Millioner av barn i utsatte familier risikerer å miste sine omsorgspersoner.
 • Kvaliteten på omsorgstilbud for barn som er alene, er mange steder svært dårlig.
 • Barn som vokser opp uten god omsorg, blir i stor grad også fratatt muligheten til skolegang og et godt helsetilbud. 

Våre tema

Bli fadder