Gå til hovedinnhold

Det farligste stedet i verden

Verden har blitt et farligere sted for mange barn. Aldri før har flere mennesker vært tvunget på flukt og aldri har så mange sivile blitt drept. Barn trenger beskyttelse fra en familie, og få lov til å være barn - uansett hvor i verden de befinner seg.

Gi barn den viktigste beskyttelsen

Som SOS-fadder sørger du for at barn får omsorgen og beskyttelsen bare en familie kan gi, særlig i kriser. Din støtte når ut til de mest sårbare barna, både i Gaza og rundt om i verden.

Barn uten foreldre, eller andre omsorgspersoner, trenger voksne som kan gi dem trygghet, sørge for mat og rent vann, samt gi nødvendig hjelp i kritiske situasjoner. Som SOS-fadder hjelper du barn som ikke har noen å henvende seg til for trøst, sikkerhet eller hjelp til å bearbeide traumatiske opplevelser. Barn som er alene, er dessuten ekstra sårbare for vold og overgrep.

Ved å bli en SOS-fadder kan du være den som gir disse barna tryggheten og beskyttelsen de trenger.

Barna trenger din støtte nå og vil trenge det framover. Vi var der, vi er der og vi blir der. 

Vi jobber over hele verden, så i mange tilfeller er vi allerede til stede og klare for å rykke ut når kriger og konflikter oppstår.

Som SOS-fadder vil du blant annet støtte vårt arbeid på bakken i Gaza, hvor vi tar imot barn som har mistet foreldrene sine og gir hjelp til barna som lever i et mareritt. Gaza er det farligste stedet i verden for barna akkurat nå. Vi er blant de få internasjonale organisasjonene som faktisk er på bakken i Gaza og kan utgjøre en forskjell for barna.

Du er også med på å gi støtte og beskyttelse til familier på flukt, og gjenforening av barn og familier i Ukraina. Du gir oss muligheten til å fortsette arbeidet i Sudan for barn og familier, og sørge for livreddende humanitær bistand.

Vi er der for barna som må leve videre med store traumer. Uten foreldre, mat, vann og medisiner, de trenger oss mer enn noen gang.

Ditt fadderskap redder barn. Over hele verden støtter SOS-barnebyer familier i krise, slik at de kan ta godt vare på barna sine og dekke deres grunnleggende behov. Gjør en forskjell - bli SOS-fadder nå!

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon