Gå til hovedinnhold

Den viktige mammarollen

Uansett hvor du bor i verden, målet er det samme: Å ta godt vare på barna.

Malani, Sri Lanka

Malani

Malani er SOS-mor for åtte barn. Det betyr åtte matpakker som skal lages, åtte barn som skal vekkes og åtte kopper te som skal serveres hver eneste morgen.

- Jeg kan ikke få sagt hvor mye det betyr å være SOS-mor, sier Malani, som har vært SOS-mor siden 2001. Da var det først barnet hun fikk ansvar for, bare to dager gammel. Det var utfordrende, men Malani trives når livet har litt å bryne seg på. Hun liker å finne gode løsninger for at barna skal bli trygge.

- Dette er ikke en enpersons-jobb. Jeg er helt avhengig av å ha det sterke, faglige teamet i SOS-barnebyer i ryggen, sier Malani, som har vært mor for 22 barn. Flere av dem er i dag gift og har gode jobber.

Terrie, Filippinene

Terrie

 - Jeg vil at barna mine skal vite at de alltid kan komme til meg. Så lenge de lever. Jeg er deres mor. Jeg er deres hjem. Og jeg er stolt av å være en del av deres livshistorie.

Jeg har oppdratt 36 barn siden jeg begynte som SOS-mor i 1981. Jeg var en av de første mødrene som ble ansatt i barnebyen i Davoa. Det er et privilegium og samtidig et stort ansvar. Jeg har forsøkt å være et godt eksempel for de nye og yngre SOS-mødrene her.

Det er stor forskjell på barnebyen i dag og for over 35 år siden, ikke minst har teknologien endret alt – inkludert vanene til barna. Men formålet; det å ta godt vare på barna, det har aldri endret seg.

Catherine, Zimbabwe

Terrie

- Det viktigste man kan gjøre for at barn skal føle tilhørighet, er å gi dem kjærlighet.

Jeg har vært barnebymamma i 18 år, og har en søskenflokk på ti barn. Jeg prøver å se alle som den de er og behandler dem som individer. Alle har sine styrker, men samtidig må jeg vise dem at vi er grunnleggende like. De må forstå at de alle har sin plass i familien.

Derfor har også alle hver sine oppgaver ut i fra alder, og gutter og jenter har like oppgaver. Ungdommene må feie hver dag, og de minste følger ofte etter dem med en liten kost. Arbeidsoppgavene er viktige for at barna skal føle at de er betydningsfulle i fellesskapet. Men vi koser oss også, og i helgene gjør vi ting i fellesskap som familie.