Synne, Camilla, Martin og Hamsika ringer alle nylig vervede faddere. Det er en jobb de trives med.
Synne, Camilla, Martin og Hamsika ringer alle nylig vervede faddere. Det er en jobb de trives med.

De ringer 200 faddere hver uke

Ny fadder? Da har du mest sannsynlig allerede pratet med Camilla, Synne, Hamsika eller Martin. De er ikke i tvil om at de har en av Norges mest takknemlige jobber.

- Det er veldig hyggelige samtaler, og for oss er det et privilegium å få snakke med så mange engasjerte faddere, sier Camilla Rodø (27).

Hun er giverkonsulent i SOS-barnebyer og en del av et helt nytt team. Deres oppgave er å ringe faddere som nylig er blitt vervet på gaten. Tidligere ble denne praten utført av et eksternt byrå. Nå ringer vi selv. Det betyr mellom 150 og 200 samtaler i uken.

- Dette er den første kontakten fadderne har med SOS-barnebyer. De får snakke med folk som har spisskompetanse på fadderskap og stille de spørsmålene de måtte ha om arbeidet vårt, eller fadderskapet sitt. Vår jobb er å gi dem nyttig og god informasjon, sier teamleder Martin Wien (25).

Meningsfull jobb

Vanlige spørsmål er for eksempel hvordan fadderbidraget brukes, og hva slags informasjon man mottar som fadder. Noen har også spesifikke ønsker om å støtte en SOS-barneby i et bestemt land.

- Gjennom samtalen blir vi litt bedre kjent med fadderne, noe som er viktig for oss. En fadder sa: «Vi er jo et team, både faddere og ansatte i SOS-barnebyer. Sammen gjør vi en forskjell.» Det synes jeg var flott sagt, sier Camilla.

Hun får følge av Hamsika Premkumar (23) og Synne Stuvrud Bekkhus (20).

- Jeg har vært med i UngSOS i åtte år og synes det er meningsfylt å få være med i dette teamet. Jeg kommer tettere på folks genuine engasjement, og jeg opplever å være en del av det utrolig viktige arbeidet SOS-barnebyer gjør for barn over hele verden, sier Hamsika.

Fantastisk engasjement

En av telefonsamtalene var med en fadder som hadde støttet SOS-barnebyer gjennom 15 år. Nå ønsket han å støtte enda ett fadderbarn.

- Det er fantastisk å møte mennesker som har et slik engasjement, som ser at hjelpen kommer frem og som ønsker å bidra enda mer. Det er bare å takke, sier Synne.

 

Les flere vanlige spørsmål og svar her: https://www.sos-barnebyer.no/for-fadder/sporsmal-og-svar/sporsmal-og-svar

 

Våre tema