Meny Lukk
220 millioner - 10 prosent av verdens barn, har mistet eller står i fare for å miste foreldreomsorg. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

De omsorgsløse barna på dagsorden under Arendalsuka

Verdens omsorgsløse barn er en sammensatt gruppe ingen har fullstendig oversikt over. 220 millioner - 10 prosent av verdens barn, har mistet eller står i fare for å miste foreldreomsorg. Disse barna faller utenfor, og er i blindsonen i norsk utviklingspolitikk. Vi setter dem på dagsorden under Arendalsuka.
Rapport
Rapporten "In the blind spot" viser at verdens omsorgsløse barn er en sammensatt gruppe ingen har fullstendig oversikt over.

Barn får sine rettigheter bedre ivaretatt enn tidligere. Samtidig er det en stor gruppe barn som faller utenfor. Rapporten «In the blind spot» laget på oppdrag fra SOS-barnebyer av Pia Lang-Holmen, avdekker at ingen har oversikt over barna som har mistet eller står i fare for å miste foreldreomsorg.

Risikerer å bli glemt

Når ingen vet hvem disse barna er, risikerer de å bli glemt. De blir stående utenfor og kan i mindre grad bidra til samfunnet. Skal vi oppnå bærekraftsmålene, er vi nødt til sørge for at denne gruppen barn blir fanget opp og får mulighetene til å utvikle seg slik at de kan forsørge seg selv og bli en ressurs for samfunnet. 

Norges samarbeidsland

I mange av Norges hovedsamarbeidsland innen bistand har myndighetene liten eller ingen oversikt over barn uten foreldreomsorg. Det mangler også i stor grad både innsats for å forebygge omsorgssvikt og tiltak som kan sørge for beskyttelse og omsorg til barn som er alene.

Barna blir stående utenfor

Barn uten foreldreomsorg opplever mange rettighetsbrudd. Uten foreldre som kan sørge for næringsrik mat, og ta dem med til helsestasjon og lege, blir de stående utenfor bistandstiltak som skal sørge for bedre ernæring, og tilgang på vaksiner og medisinsk behandling. Utbygging av skoler og gratis skoleplass kommer ikke til nytte for de barna som ikke har foreldre som kan sørge for at barna kommer seg til skolen hver dag – og ikke trenger å jobbe for å skaffe familien inntekt, og følge opp barna i skolearbeidet. Innsatsen for økt likestilling kommer ikke til de barna som lever på gata, blir giftet bort tidlig slik at de kan bli forsørget, eller som må ta seg av mindre søsken i stedet for å gå på skole, til gode i tilstrekkelig grad.

Vi setter barna på dagsorden

Under Arendalsuka inviterer SOS-barnebyer til debatt, hvor vi spør hvorfor de omsorgsløse barna havner i blindsonen også i norsk utviklingspolitikk, og hvordan vi skal oppnå gode utviklingsprosjekter og effektiv bistand som også når denne målgruppen. Vi gleder oss til en spennende debatt, med gode analyser og også gode forslag til endringer fra Kristin Clemet (Civita), Hilde Frafjord Johnson (tidligere utviklingsminister og FNs spesialutsending), Jon Lomøy (Norad) og Espen Barth Eide (World Economic Forum og tidligere utenriksminister).

Vi skal også møte lederne for ungdomspartiene for å minne dem på konsekvensene hvis de omsorgsløse barna blir stående utenfor utviklingen, både for dem, samfunnene de vokser opp i og vårt globale fellesskap.

De omsorgsløse – en sammensatt gruppe

SOS-barnebyer anslår at så mange som 220 millioner barn har mistet eller står i umiddelbar fare for å miste foreldreomsorg. Årsakene er mange og komplekse. De omsorgsløse barna er derfor en sammensatt gruppe.

 

  • gatebarn
  • barn i besteforeldre- eller søskenledede familier
  • barn som bor hos slektninger, på barnehjem, i institusjoner
  • barn i familier i krise
  • barn på flukt, barnebruder, unge mødre
  • barnesoldater
  • ofre for menneskehandel, seksuell utnytting, med i organisert kriminalitet

Våre tema