- Dadling er en utrolig blid og reflektert gutt. Vi fikk en helt spesiell kontakt og jeg kommer aldri til å glemme ham. Klaus Sonstad

Du kan endre livet til barn som har det vanskelig 

Vi har tidligere fortalt om Klaus Sonstads gjenforening med Dadling. Det ble et kjært gjensyn mellom de to gode vennene. 

Dadling kom til SOS-familien da han var tre år. Mange av barna som trenger en ny familie, har i sine første barneår opplevd store tap, utnytting eller omsorgssvikt. De trenger en tillitsfull og kjærlig omsorgsperson og et stabilt familieliv for å utvikle seg og bli selvstendige som voksne. 

Den muligheten fikk Dadling. Takket være omsorgen og tryggheten han fikk i SOS-familien sin, kan han skape seg en god fremtid. Han er en reflektert ung mann, som i dag studerer på college i Ghana. Fremtiden ligger for hans føtter. 

Alle barn er ikke like heldig som Dadling. Et lite bidrag fra deg kan utgjøre en stor forskjell for et barn som mangler trygghet og omsorg.

Bidraget fra deg blir fordelt på denne måten

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon