Gå til hovedinnhold

Sammen gir vi barna i Colombia et trygt hjem

SOS-barnebyer har vært til stede i Colombia siden 1968. Siden den tid har våre faddere og givere sikret at 42 000 barn og unge har fått omsorg og beskyttelse, og fått vokse opp i et trygt hjem. Som støttespiller har din bedrift en gyllen mulighet til å synliggjøre deres sosiale engasjement og bidra til at flere barn i Colombia får vokse opp med kjærlighet og omsorg i et trygt hjem.

bilde

Omsorg skaper utvikling

At barn får mulighet til å vokse opp i et stabilt hjem med en trygg familie, er grunnlaget for all utvikling. Vi vet at oppvekst med stabil omsorg er bra både for hvert enkelt barn og for samfunnet de blir en del av som voksne. Tidlig innsats for barn gir ikke bare en omsorgsfull oppvekst, det bidrar også til økonomisk vekst i samfunnet.

Én investert dollar i tidlig barndom kan gi mellom fire og ti dollar tilbake til samfunnet, viser en undersøkelse fra Harvard Universitet. Investering i programmer for de yngste barna fra lav-inntektsfamilier har spesielt god effekt. På den måten kan vi både snu en negativ spiral, og skape utvikling og vekst.

SOS-barnebyers arbeid i Colombia

I dag lever 1,2 millioner barn i Colombia i sårbare og utsatte familieforhold der økonomien er svært trang. Familievold er en av de viktigste årsakene til at barn må flytte fra familien sin og søke tilflukt hos SOS-barnebyer. Tall fra Den europeiske union viser at én euro investert i å forhindre vold, kan gi 88 euro tilbake til samfunnet.

Å leve uten en trygg familie eller med en overhengende fare for å miste omsorgen fra stabile voksne, gir barn en betydelig økt risiko for å bli stående utenfor samfunnsutviklingen. I dag sørger SOS-barnebyer i Colombia for at 11 000 barn og unge får omsorg og beskyttelse. Vi jobber med å forebygge at barn mister omsorg fra sin biologiske familie, sørger for gode omsorgsalternativer til barn som er alene samt påvirker myndigheter til å ta ansvar for barn som er eller risikerer å bli utsatt for omsorgssvikt.

Som støttespiller vil din bedrift:

 • Være med på å skape en bærekraftig utvikling for barn og samfunn i Colombia
 • Tydeliggjøre deres samfunnsengasjement ovenfor ansatte, kunder og samarbeidspartnere
 • Knytte seg til en av verdens ledende humanitære organisasjoner
 • Samarbeide med en organisasjon som er politisk og religiøst uavhengig
Tre glade jenter i en SOS-barneby i Colombia. Foto: Casta Noscuro
I barnebyene i Colombia vokser barna opp med sine brødre og søstre i et trygt miljø. Noen familier lever integrert i samfunnet. Foto: Casta Noscuro
SOS-familiene i barnebyen i Bogota har nylig flyttet inn i nye hjem som er mer integrert i lokalsamfunnet.
SOS-barnebyer i Colombia for at 11 000 barn og unge får omsorg og beskyttelse.

SOS-barnebyers familieprogram

SOS-barnebyer har i dag 10 familieprogram i ni distrikter i Colombia. Gjennom SOS-familieprogram får vanskeligstilte familier som står i fare for å bli splittet hjelp til å klare seg selv og skape et trygt oppvekstmiljø for barna sine. Familieprogrammet jobber for å:

 • Støtte sårbare familier der barn står i fare for å miste foreldreomsorgen.
 • Hjelpe familier til økt kompetanse i forhold til barneomsorg slik at de kan beskytte og hjelpe barna sine.
 • Sikre barns rettigheter og deres muligheter til å få en god oppvekst.
 • Gi barn og voksne psykososial oppfølging og tilgang til helsetjenester og utdanning.
 • Støtte omsorgspersoner slik at de kan få arbeid.

Familien er ikke passive mottakere av støtte, men er selv pådrivere til å endre sine liv. På den måten skaper man varig endring – både for familier og for samfunnet.

Colombialogo_landingsside

Situasjonen i Colombia:

 • Borgerkrigen i Colombia har pågått siden 1964 og krevd over 220 000 menneskeliv.
 • Bakgrunnen for konflikten er fattigdom og sosial ulikhet.
 • Over 6 millioner colombianere er på flukt i eget land som følge av den væpnede konflikten og naturkatastrofer. ⅓ av disse er barn.
 • Colombia har verdens nest høyeste antall internt fordrevne. Kun Syria har flere.