Gå til hovedinnhold

Colombia

I løpet av de siste 50 årene har Colombia vært preget av borgerkrig. Landet er et av verdens mest voldsherjede land, og krigens herjinger har ført til at over seks millioner er internt fordrevne. Etter de siste årenes fredsprosesser har volden begynt å avta, og landet har hatt en god økonomisk utvikling og roligere politiske forhold.

Selv om Colombia har hatt en markant økonomisk vekst de siste årene, er inntekts- og formuefordelingen i landet fortsatt svært ulike, og 30 prosent av den colombianske befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Leveforholdene i landet varierer vesentlig: på landsbygda mangler nesten halvparten tilgang til rent drikkevann og sanitære forhold. Det er liten tilgang til helsetjenester og utdanning. I større byer er situasjonen betydelig bedre.

Sosiale forhold i Colombia

  • Det er store økonomiske forskjeller i landet. 0,4 prosent av Colombias landeiere eier 46 prosent av landets rurale jordbruksområder.
  • 77 prosent av befolkningen bor i urbane områder, og nesten 10 millioner bor i hovedstaden Bogota.
  • I følge UNDP lever 30 prosent av Colombias befolkning under den nasjonale fattigdomsgrensa.
  • Ungdomsarbeidsledigheten er høy, på over 16,5 prosent.

 

  • Colombias 19 millioner barn utgjør om lag 40 prosent av landets totale befolkning.
  • 1,2 millioner barn defineres som sårbare ved at de har mistet en eller begge foreldrene, eller ved å oppleve å ikke få god omsorg i egen biologisk familie.
  • Omtrent 10 prosent av alle barn i alderen 5-14 er engasjert i ulike typer arbeidskraft. De vasker vindusruter ved lyskryss, selger varer eller samler gjenbrukbare gjenstander på søppeldynga.

 

Ipiales, Quibdo og Cali

SOS-barnebyer Colombia har programmer i 10 byer i landet. Støtter dere Colombia, er dere med å støtte familieprogrammene i Ipiales, Quibdo og Cali. Den væpnede konflikten har i disse områdene ført til at folk ble tvangsflyttet og den har også rammet de mest sårbare i samfunnet: barn og ungdom. 

Mange innbyggere i Ipiales er internt fordrevne på grunn av den voldelige konflikten i landet. Menneskehandel, inkludert barn, er et problem.

Distriktet Quibdo ligger i har stor tilstedeværelse av ulovlig væpnede grupper, og forebygging av barn til disse gruppene er en prioritert oppgave for familieprogrammet.

Cali er byen i Colombia med høyes kriminalitet, mye på grunn av sin strategiske geografiske plassering for narko-og våpentrafikk. Cali er også den byen som har mottatt flest intert fordrevne.

 

I dag finnes det syv barnebyer i Colombia, i tillegg til to ungdomshus, 10 fosterfamilier og 10 familiestyrkingsprogrammer.

Styrking av familier

SOS-barnebyer arbeider for å gi barn et trygt hjem ved å hjelpe deres egen familie. Vi jobber med myndighetene og lokalsamfunnet for å støtte sårbare familier slik at de selv kan gi barna sine god omsorg og en god oppvekst. På den måten blir ikke familiene splittet, og barna blir ikke skilt fra foreldrene sine.

Gjennom familieprogrammet får familier hjelp slik at barna får gå på skole og får helsehjelp. Vi sikrer at de har tilgang til grunnleggende tjenester som helsevesen og utdanning. Vi gir også opplæring og råd, slik at foreldrene kan bryte fattigdomssyklusen og generere inntekt slik at de kan ta vare på barna sine. Ved å styrke familier forebygger vi at barn blir tvunget til å gå ut på jobb.

Se bilder fra Colombia:

SOS-barnebyer i Cali, Ipiales og Quibdo

  • SOS-familieprogrammet i Cali har vært i drift siden 2007. 567 barn og deres familie mottar støtte av familieprogrammet.
  • SOS-familieprogrammet i Ipiales har vært i drift siden 2005. 217 barn og deres familie mottar støtte av familieprogrammet.
  • SOS-familieprogrammet i Quibdo har vært i drift siden 2007. 261 barn og deres familie mottar støtte av familieprogrammet.