Gå til hovedinnhold
Play

– Jentene så moren sin inne i huset da det raste

Når alt du har blir lagt i grus i løpet av minutter, og barna dine forteller deg at de så mamma dø. Da kan det å være pappa bli for krevende.

Da jordskjelvet rammet i Nepal i 2015, lekte søstrene Chaya (6) og Sushma (10) i gata der de bodde. Mamma var innendørs. Da huset kollapset ble de truffet av murstein og treverk. Mamma døde. 

– Jentene så moren sin inne i huset før det raste - en forferdelig påkjenning, forklarer jentenes far Nimis.

Måtte gi slipp på barna

Det er svært vanskelig å klare seg som eneforsørger i Nepal, og spesielt som alenefar. Nimis forsøkte i tre måneder. Skape en slag hverdag, finne trygt husly, ta seg av jentene og samtidig jobbe for å tjene nok penger til å forsørge familien. Til slutt måtte han innse at det ikke gikk. Jentene fikk ikke den omsorgen de trengte. – Jeg måtte be SOS-barnebyer om å overta det daglige ansvaret for barna mine. Det var veldig vanskelig, jeg savnet dem hver dag.

Kan omsorg

Chaya og Sushma flyttet inn hos SOS-mor Indira, og opprettholdt samtidig god kontakt med pappa Nimis. SOS-barnebyer verden over er rigget for å kunne gi barn omsorg og beskyttelse under krig og katastrofer. Etter jordskjelvet i Nepal tok SOS-barnebyer omsorgsansvaret for 50 barn som hadde mistet moren sin. I motsetning til andre typer nødhjelpsarbeidere har SOS-mødrene kompetanse for å kunne gi god og riktig oppfølging og omsorg til barn med traumer.

– To ting barn trenger

Omsorg er et fag og SOS-barnebyer har gjort foreldrerollen til en profesjon, med SOS-foreldre over hele verden. Bloggeren Kristine Henningsen - Antisupermamma - har brukt store deler av sitt voksenliv på å utforske foreldrerollen for å finne ut av hva som er det viktigste for å lykkes i denne rollen og familielivet I en måneds tid bodde Kristine sammen med ektemannen Sven Inge og deres tre sønner i den samme SOS-barnebyen som Chaya og Sushma i Nepal. Det hun så der bekreftet hennes tanker om hva som er det viktigste i barns liv.

– Barn trenger to ting for å vokse og blomstre: trygghet og grenser. Når du ser barna i SOS-barnebyer i Nepal, ser du beviset på at det er sant. Barna her har mistet det absolutt alle barn er mest redd for å miste, selve grunnfundamentet i livet. Mamma og pappa. Men vinger kan spjelkes med kjærlighet, sier Kristine Henningsen.

Hjem igjen til pappa

Foreldre er de viktigste personene i et barns liv, og de aller fleste barn vil aller helst leve sammen med mamma og pappa. Men når krisen rammer, er det ikke alltid foreldre klarer å ta vare på barna. Derfor jobber SOS-barnebyer for å styrke familier i krise slik at de selv skal kunne gi barna god omsorg. En SOS-familie kan være et godt alternativ for barn som trenger en et trygt hjem for en kortere eller lengre periode.

Chaya og Sushma har fortsatt veldig god kontakt med SOS-moren. Jentene og pappa besøker ofte SOS-barnebyern. Foto: Nina Ruud

Chaya og Sushma har fortsatt veldig god kontakt med SOS-moren. Jentene og pappa besøker ofte SOS-barnebyern. Foto: Nina Ruud

Kan gi videre til andre

I både blogg og foredrag snakker Kristine Henningsen varmt for at flere foreldre skal slå seg til ro med at de er gode nok, selv om ikke alt blir «perfekt». Og Kristine Henriksen håper at og hun og mannen gjennom denne og andre reiser kan gi guttene sine et litt bredere perspektiv på livet. 

– Jeg håper at barna mine ser at verden er annerledes enn de tror, og at de kan tenke større enn seg selv. Det at de er født i Norge og har mer enn de trenger, betyr at de har mulighetene til å gi noe videre til andre og skape gode ringer i vann, avslutter Kristine.

81 prosent av inntektene går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 18 prosent til å skaffe nye midler.

Fadderbidraget

86 prosent av inntektene går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 13 prosent til å skaffe nye midler.