Alle barn, uansett hvor i verden de bor, har rett til et trygt hjem og en familie som bryr seg.

Skap et vendepunkt i livet for barn som Channa!

Vi har tidligere fortalt om Channa* som bare fem år gammel hadde mistet begge foreldrene sine. Faren døde av lungebetennelse, og moren så ingen annen utvei enn å krysse grensen til Thailand i håp om å finne en jobb. Moren kom aldri tilbake, ingen vet hvorfor.

Channa var heldig og fikk en ny familie i en SOS-barneby. Hun får kjærlighet og omsorg, og går på skolen. Alle barn er ikke like heldig. Kambodsja er et meget fattig land, hvor hvert femte barn tvinges ut i arbeid for å overleve.

Et lite bidrag fra deg kan utgjøre en stor forskjell for disse barna. De mangler trygghet og omsorg, og går en dyster framtid i møte. Gi oss din støtte i dag og bli med på å skape et vendepunkt i livet for enda et barn.

*Navnet er endret av hensyn til personvernet.

Bidraget fra deg blir fordelt på denne måten

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon