Channas barndom ble revet i stykker

Kambodsja er sterkt preget av fattigdom og mange barn vokser opp uten omsorg fra sine foreldre. Ett av dem er Channa.

Bare fem år gammel hadde Channa* mistet begge foreldrene. Faren døde av lungebetennelse, og moren så ingen annen utvei enn å krysse grensen til Thailand i håp om å finne en jobb. Hun kom aldri tilbake – ingen vet hvorfor. 

Et trøstesløst liv i ytterste fattigdom

Channa ble etterlatt hos bestemoren sin. Livet var hardt for den vesle jenta. Bestemoren var gammel og levde i fattigdom, og klarte ikke å forsørge henne. Sosialmyndighetene i landet tok kontakt med SOS-barnebyer. Jenta bar tydelig preg av omsorgssvikt og var underernært. 

Nå går det bra med Channa, som har fått en ny familie i en SOS-barneby. Hun får kjærlighet og omsorg, og går på skolen. Det er så lite som skal til. Nå får Channa en trygg oppvekst, og kan vise hva som bor i henne.

Kambodsja er et meget fattig land, hvor hvert femte barn tvinges ut i arbeid for å overleve.Kambodsja er et meget fattig land, hvor hvert femte barn tvinges ut i arbeid for å overleve.

Et trygt liv i SOS-barnebyen

Kambodsja er et meget fattig land, hvor hvert femte barn tvinges ut i arbeid for å overleve. I barnebyen får Channa mye kjærlighet fra den nye moren sin og søsknene i SOS-familien. Hun lever et godt liv, og får en trygg barndom. Dette gir henne forutsetninger til å skape seg en bra fremtid som voksen.

I en SOS-familie vokser barna opp sammen med biologiske søsken og SOS-søsken, og får omsorg fra foreldre som følger dem gjennom hele oppveksten. Vi ønsker å gi barna en så vanlig oppvekst som mulig, med familie, lek, fritidsaktiviteter, skole, venner og det som hører barndommen til. I SOS-barnebyer tror vi på barna og ressursene som bor i hvert enkelt av dem. Barn trenger nærhet, trygghet og stabilitet for å vokse og utvikle seg.

Grip muligheten til å hjelpe enda et barn!

Millioner av barn verden over vokser opp uten trygghet og omsorg. Vi har ingen tid å miste – mange steder er vinteren i anmarsj, da kan situasjonen bli desperat. Vi håper at du kan gi et bidrag, slik at vi sammen kan sørge for at flere barn får kjærlighet i et trygt og varmt hjem.

*Navnet er endret av hensyn til personvernet.

 

Alle barn, uansett hvor i verden de bor, har rett til et trygt hjem og en familie som bryr seg.

Bidraget fra deg blir fordelt på denne måten

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon