Gå til hovedinnhold

220 000 001 grunner til å bli fadder

Vi anslår at 220 millioner barn har mistet eller står i fare for å miste omsorg fra familien sin. Det er hvert 10. barn i verden. Som fadder kan du være med å gjøre noe med denne statistikken.

Omsorg i en stabil familie løfter barn, familier og fremtidige generasjoner ut av fattigdom. I SOS-barnebyer ser vi effekten av omsorg hver eneste dag.

Som SOS-fadder bidrar du til at:

  • Barn som er alene får et trygt hjem i en SOS-familie
  • Familier i krise får støtte slik at de selv kan gi barna sine god omsorg
  • SOS-barnebyer kan jobbe for at nasjonale og internasjonale myndigheter skal prioritere tiltak som sørger for at alle barn får den omsorgen de har krav på

I tillegg vil du som SOS-fadder oppleve at du er den del av løsningen, og at det du er med på er noe som er større enn deg selv. Med deg på laget, kan vi nå enda flere barn.

Nødvendig for barna og samfunnet

–  Barn trenger to ting: Kjærlighet og orden på livet, sier barnepsykolog Magne Raundalen.

Arbeidet med å sikre barn oppvekst med stabil omsorg, har ikke betydning bare for hvert enkelt menneske – det er også nødvendig for samfunnsutviklingen. Barn trenger stabil omsorg for å ha det bra, og få tilgang til – og utbytte av skolegang, god helse og muligheten til å bli en ressurs for samfunnet sitt. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Familiebakgrunn er det som skaper de største ulikhetene. Å investere i omsorgen for barn, både i tid og ressurser, bidrar til bedre helse, bedre utdanningsnivå og bedre jobbmuligheter for barna når de blir voksne, sier professor i samfunnsøkonomi Kjell Salvanes.

81 prosent av inntektene går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 18 prosent til å skaffe nye midler.

Fadderbidraget

86 prosent av inntektene går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 13 prosent til å skaffe nye midler.

Vi anslår at 220 millioner barn har mistet eller står i fare for å miste omsorg fra familien sin. Det er hvert 10. barn i verden. Omsorg i en stabil familie løfter barn, familier og fremtidige generasjoner ut av fattigdom. I SOS-barnebyer ser vi effekten av omsorg hver eneste dag. Med deg på laget, kan vi nå enda flere barn.

Som SOS-fadder bidrar du til at:

  • Barn som er alene får et trygt hjem i en SOS-familie
  • Familier i krise får støtte slik at de selv kan gi barna sine god omsorg
  • SOS-barnebyer kan jobbe for at nasjonale og internasjonale myndigheter skal prioritere tiltak som sørger for at alle barn får den omsorgen de har krav på