Levde et liv ingen barn skal leve

Begge foreldrene var borte, og Anna og Precious bodde hos en onkel. I stedet for skolegang og lek med venner jobbet Precious lange dager på åkeren. Hun hadde også lillesøster Anna å passe på. Onkelen tok ikke vare på dem. Ingen gav dem omsorg og kjærlighet. Heldigvis var det noen gode naboer som brydde seg og varslet SOS-barnebyer. Se filmen under om hvordan jentenes hadde det og deres første møte med barnebyen og SOS-mammaen.

Ingen barn skal vokse opp alene

Se filmen da Anna og Precious kom til barnebyen:

Play

Når du blir fadder for et barn:

  • kan du glede deg til å få bilde og informasjon om fadderbarnet ditt om en ukes tid 
  • velger du selv hvor i verden du vil bidra
  • får du brev fra barnebyen to ganger i året, med siste nytt om fadderbarnet ditt og livet i barnebyen 
  • får du fire ganger i året vårt digitale magasin, hvor du kan lese mer om det arbeidet for verdens mest utsatte barn som du bidrar til

I dag bor Anna og Precious i en familie sammen med SOS-moren sin og nye søsken.

Fordeling av fadderbidraget

81 prosent av inntektene går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 18 prosent til å skaffe nye midler.86 prosent av inntektene går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 13 prosent til å skaffe nye midler. 

Les mer om fadderbidraget.