Gå til hovedinnhold

Bindura, Zimbabwe

Zimbabwe var tidligere et av Afrikas rikeste land, men regnes nå blant verdens fattigste land.

Zimbabwe har sett mange år med økonomisk nedgang, dårlig politisk styring og feilslåtte avlinger. Rundt 72 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen og svært mange familier og barn lever i ekstrem fattigdom.

Sosiale forhold i Zimbabwe

 • 72 prosent av befolkningen i Zimbabwe regnes som fattige, og mange familier lever i ekstrem fattigdom
 • Hiv- og aidsraten for befolkningen mellom 15–49 år er på 14,3%
 • Forventet levealder i landet er 60,4 år  
 • 1,6 millioner barn i Zimbabwe er foreldreløse
 • Landet har en stor formell arbeidsledighet på opp mot 90 prosent
 • Den politiske situasjonen er svært anspent og landets myndigheter står overfor mange økonomiske utfordringer: et enormt handelsunderskudd, mangel på mat og drivstoff og den høyeste inflasjonen i verden

Bindura

Bindura er hovedstaden i provinsen Mashonaland Central, som er et av de fattigste områdene i Zimbabwe. Her bor de ca 400.000 mennesker, og majoriteten av innbyggerne bor i rurale områder. Bindura er en gruveby, og har forekomester av kobber, nikkel og kobolt. De fleste innbyggerne lever av selvbergingsjordbruk. Mange barn har mistet sine foreldre som følge av hiv/aids eller andre årsaker. Ofte vokser barna opp enten med besteforeldre eller eldre søsken.

bilde

SOS-familie

Barnebyen i Bindura ligger i nærheten av Mazove, som er en liten by i den fruktbare dalen med samme navn. En viktig del av livet i barnebyen er å delta i jordbruksproduksjonen på Maizeland Farm, der får barna ta del i både hønse- og kaninhold, samt ulik grønnsaksdyrking.

Barnebyen jobber mye med å opprettholde kontakten med barnas biologiske familie og andre slektninger, alle barn som har mulighet tilbringer ferier der de kommer fra så lenge dette er i barnets beste interesse.

Ungdomsprogrammet er en forberedelse til voksenlivet og til et integrert liv utenfor SOS-barnebyers programmer. De fleste ungdommene er under en eller annen form for utdanning når de kommer inn i ungdomsprogrammet, være seg universitet, høgskole eller yrkesutdanning.
 

Styrker familier og lokalsamfunn

Familieprogrammet støtter familier slik at de kan gi barna den omsorg og de gode oppvekstsvilkår de har rett på. I Zimbabwe er de største utfordringene knyttet til fattigdom og utbredelsen av aids, som i stor grad medfører at familier kan gå i oppløsing, foreldre dør og barna overlates til seg selv uten omsorgspersoner.

Familieprogrammet og barnebyen samarbeider tett og har blant annet felles utnyttelse av flere ressurser. Det arrangeres også sosiale arrangementer og aktiviteter med barn fra både barnebyen og familieprogrammet.
 

Bilder fra Bindura

SOS–barnebyers familieprogrammer bidrar til at familiene styrkes ved å forbedre deres økonomiske kår gjennom ulike tiltak som lånegrupper, mikrofinans, opplæring i jordbruk og handel. Samtidig sikres barna skolegang og helsetjenester. Parallelt bidrar SOS-barnebyer til å styrke sivilsamfunnet gjennom aktiv organisering og kapasitetsbygging av CBOs (Community-Based Organisations), slik at de kan gi barna en trygg oppvekst og sikre at deres rettigheter til omsorg, skolegang, helsetjenester og fødselsregistrering ivaretas. Et av hovedmålene med programmet er at lokalsamfunnet selv skal ta ansvaret for de utsatte og sårbare barna i sine områder. De siste årene har programmet hatt et spesielt fokus på likestilling.

Barnehage og skoler

Byggingen av en ny SOS-barnehage i Bindura startet i 2015, og barnehagen åpnet i 2016. Barnehagen bidrar til at flere barn i området får en trygg omsorg på dagtid og et godt førskoletilbud. Det går nå 120 barn i barnehagen.

SOS-barnebyer har to grunnskoler og en videregående skole i Bindura, som tilbyr utdanning til barn fra både SOS-barnebyers programmer og lokalområdet. Barns rettigheter og barns beskyttelse står høyt på agendaen og skolene har flere Barneforum hvor elevenes stemme blir hørt. Skolene sørger selv for å dekke driften gjennom inntektsgivende aktiviteter.

SOS-barnebyer driver i tillegg et yrkesopplæringsprogram. Maizeland Farm ligger cirka 15 kilometer fra barnebyen i Bindura. Her dyrkes mat til barnebyens forbruk, men det fungerer også som et jordbruksopplæringssenter for blant annet ungdom.

SOS-barnebyer i Bindura

 • SOS-barnebyen i Bindura har vært i drift siden 1983
 • Barnebyen består av 15 familiehus med kapasitet til 180 barn
 • Familieprogrammet i Bindura har siden 2003 støttet over 3 000 barn og deres familier, og skal nå etableres i Shamva distriktet

 

 • SOS-barnehagen i Bindura, finansiert av Espira, åpnet i 2016
 • SOS Herman Gmeiner grunnskoler og videregående skole i Bindura tilbyr utdanning til nær 3 000 barn
 • Ungdomshjemmet består av tre ungdomshus i barnebyen og fire hus i Chipadzi

SOS-familieprogram har positiv langtidseffekt for barn og familier

I SOS-barnebyer ser vi betydningen av god omsorg hver eneste dag. En ekstern evaluering av langtidseffekten for barn støttet av SOS-familieprogrammet i syv afrikanske land viser at:

 • 79 prosent av familiene i familieprogrammet gjør det bra i helse seks av åtte parameter på livskvalitet (omsorg, mat, skole, psykisk helse, familiens levebrød, opplevelse av misbruk/diskriminering og hvor fornøyd man er med livet).
 • Ingen av barna som deltok i familieprogrammet mistet omsorgen fra sine biologiske foreldre.
 • Programmene gir mer enn 14 euro tilbake til samfunnet, for hver euro investert.

Les også siste nytt fra Bindura