Hjelp barn som Diana som har vært offer for slaveri!

Pengene kommer de mest sårbare barna til gode

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon

Dette er et eksempel på hva beløpet kan bli brukt til. Pengene dine går til SOS-barnebyers arbeid for barn uten omsorg, for at de skal vokse opp og få et verdig liv - enten i en SOS-barneby, i våre familieprogram eller gjennom andre viktige tiltak, som traumebehandling for barn som har vært utsatt for slaveri.