Gå til hovedinnhold

Du kan bidra til at barn som Maya får et hjem!

– Jeg føler meg ikke trygg her, sa Maya

Farene var mange, og etter mørkets frembrudd var det ikke trygt å bevege seg utenfor teltveggene. – Vi bodde rett ved jungelen, og det var ville dyr der. 

Men det Maya fryktet aller mest, var fulle menn som oppholdt seg på barene rett ved siden av. – Det var ikke trygt å gå ute alene eller å bli igjen i teltet alene. 

Maya ønsket seg beskyttelse og et trygt sted å bo. Alle barn skal vokse opp i en familie som gir omsorg, trygghet og kjærlighet!

Fordeling av inntektene

86 prosent går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 13 prosent til å skaffe nye midler.