Gå til hovedinnhold

Ingen barn skal vokse opp uten omsorg! Et bidrag til SOS-barnebyers arbeid gir flere barn et trygt hjem.

Jobber for å sikre barn et trygt hjem

SOS-barnebyer sørger for at barn som er alene får et trygt hjem i en SOS-familie i en barneby eller annen fosterfamilie. Dette gjelder barn som er foreldreløse, har kommet bort fra familien sin eller er forlatt, og barn fra familier som til tross for støtte ikke klarer å gi god nok omsorg.

Forebygger at barn mister omsorgen fra familien

Barn har det best i en familie, og aller helst sin egen. SOS-familieprogram tilbyr støtte og tiltak som gjør familier i en vanskelig situasjon i stand til å gi barna sine god omsorg, og forhindrer at familier bryter sammen. Familiene er ikke passive mottagere av hjelp, men styrkes ut fra de ressursene de allerede har. 

Fordeling av inntektene

86 prosent går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 13 prosent til å skaffe nye midler.