Vi trenger din hjelp! Et bidrag gir flere barn som Bia et trygt hjem.

Du blir vel med og utgjør en forskjell? Det nytter!

Vi har tidligere fortalt om guttebarnet Bia som ble levert på døren i en barneby i Vietnam. Han ble forlatt av foreldrene sine, men fikk heldigvis en ny SOS-mor som gir ham kjærlighet og omsorg.

Alle barn er ikke like heldig som Bia. Et lite bidrag fra deg kan utgjøre en stor forskjell for et barn som mangler trygghet og omsorg.

 

Bidraget fra deg blir fordelt på denne måten

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon