Bedriftsfadder

Bli bedriftsfadder og gi nødhjelp til barn rammet av krig og katastrofer. Med over 2000 programmer verden over har SOS-barnebyer en unik tilstedeværelse som gjør at vi kan gi rask og effektiv nødhjelp i krigs- og katastrofesituasjoner. Omsorg og barns beskyttelse er alltid vår førsteprioritet i en nødhjelpssituasjon.

Aktuelle katastrofer

Alle inntektene går til SOS-barnebyers Katastrofefond som er øremerket nødhjelpsarbeid til barn og sårbare familier rammet av krig og katastrofer.

Akkurat nå brukes midler fra Katastrofefondet på kriser i land som Bangladesh, Indonesia, Colombia, Syria, Hellas og østlige Afrika.

Hva bidrar dere til som bedriftsfadder:

  • Som bedriftsfadder er dere med på å gi omsorg og beskyttelse til barn rammet av krig og katastrofer. I tillegg til direkte nødhjelp jobber SOS-barnebyer for å styrke familiene slik at de er bedre rustet til å klare seg i fremtiden. Med over 2 000 programmer og mer enn 30 000 ansatte i over 130 land, har SOS-barnebyer en unik tilstedeværelse. Eksisterende infrastruktur, lokalkunnskap og erfaring i det rammede området gjør at vi kan gi rask og effektiv nødhjelp i krigs- og katastrofesituasjoner.
  • Trygge barn er en forutsetning for å utvikle gode og velfungerende samfunn, og gjennom SOS-barnebyer investerer dere i varig utvikling. Et tydelig samfunnsengasjement sier dessuten mye om bedriftens verdier. Å bidra til å gi barn en trygg oppvekst, er noe de fleste medarbeidere og kunder opplever som svært meningsfullt.

Hva får dere som bedriftsfadder?

  • Attraktivt profileringsmateriell for digitale og trykte medier
  • Egen logo for bruk i kommunikasjon internt og eksternt
  • Oppdatering fra barnebyen to ganger i året
  • Nyheter fra SOS-barnebyer

Skattefradrag

Bidrag til SOS-barnebyer er fradragsberettiget. Vi innberetter automatisk bidraget ditt til skattemyndighetene dersom du registrerer organisasjonsnummeret (valgfritt).

Sammen sørger vi for at tusenvis av barn får en trygg oppvekst og går en lysere fremtid i møte.

Har du spørsmål? Send en epost til bedrift@sos-barnebyer.no.