OBOS har finansiert bygging av barnebyen i Blantyre, samt SOS-familieprogram som støtter sårbare familier i lokalsamfunnet. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

OBOS

Hovedsamarbeidspartner
OBOS utøver et stort samfunnsansvar gjennom samarbeidsavtaler innen kultur, idrett og sosio-sponsing. Spesielt har OBOS et fokus på å bidra til positive oppvekstsvilkår for barn og unge.

Barn setter spor

For å aktivisere samarbeidet med SOS-barnebyer har OBOS valgt å koble det sammen med andre sponsorater.Så gjennom prosjektet 'Barn setter spor' har OBOS siden 2014 bidratt til å utvikle en digital versjon - en app - av Skiforeningens tradisjonelle distansekort.  App’n gir beskjed om hvor langt barn må gå for hvert merke og hvilket beløp familien har generert. Hvert oppnådde distansemerke genererer en sum penger som OBOS gir til SOS-barnebyer. Dette er en spennende måte å knytte sammen flere samarbeidspartnere og la kampanjen utvikle seg til vinn-vinn for alle.

OBOS og SOS-barnebyer har samarbeidet siden 2004 og OBOS har finansiert bygging av barnebyen i Blantyre, Malawi hvor det bor 150 barn, samt SOS-familieprogram som støtter sårbare familier i lokalsamfunnet. 

OBOS

Våre tema