- Da vi kom i dialog med SOS-barnebyer, så vi at våre verdier stemmer veldig godt overens med hverandre, sier Julius Winger, gründer i MiniMeis.

MiniMeis

Brandpartner
Da to gründere satte seg ned en varm sommerdag i 2012, var de enige om to ting: De ville skape noe nytt, gøy og praktisk for barn og voksne, og de ville arbeide på en slik måte at en god del av omsetningen kom en humanitær organisasjon, med sammenfallende verdier, til gode. Fire år etter har de fått til begge deler.

- Det var stor enighet blant oss om utgangspunktet vårt. Det er ikke nok å skape et produkt og tjene mange penger. Vi vil noe mer. Vi vil skape noe. Være med på å endre ting. Det høres kanskje idealistisk ut, men det var utgangspunktet vårt, sier Julius Winger, gründer i MiniMeis.

- Da vi kom i dialog med SOS-barnebyer, så vi at våre verdier stemmer veldig godt overens med hverandre, så vi er trygge på at vi har valgt rett humanitær organisasjon.

Les mer om samarbeidet mellom MiniMeis og SOS-barnebyer her.