Katastrofal situasjon for barna i Mosambik

Ødeleggelsene er enorme. Én million barn og voksne er rammet. Du kan redde liv!

Din bedrift kan bidra

Støtt nødhjelpsarbeidet med:

- Skadene etter den tropiske syklonen er massive og den humanitære situasjonen er katastrofal, forteller Simiao Mahumana, nasjonaldrektøren i SOS-barnebyer Mosambik.

Dødstallene stiger i takt med skadeomfanget

Skadeomfanget øker fortsatt. Regnet har avtatt, men vannstanden stiger. Tusenvis av mennesker sitter på hustak og har vært uten mat og drikke i flere dager. Det er mangel på rent vann og risikoen for vannbårne sykdommer som hepatitt, diaré, kolera er stor.

Tusenvis av mennesker sitter på hustak og har vært uten mat og drikke i flere dager. Det er akutt behov for nødhjelp.

Behovet for rent vann, mat og medisiner er akutt og barna trenger nødhjelp nå!

Din bedrift kan bidra

Støtt nødhjelpsarbeidet med:

Pengene kommer de mest sårbare barna til gode

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon

Katastrofefondet

Bidrag til SOS-barnebyers Katastrofefond gir akutt nødhjelp til barn rammet av krig og katastrofer. Vi jobber i land over hele verden og har lokalt ansatte som raskt kan komme i gang med nødhjelpsarbeidet.