Langsiktig og bærekraftig strategi for samfunnsansvar

MøllerGruppen er svært opptatt av kultur og kjerneverdier, og benytter samarbeidet med SOS-barnebyer til å praktisere egne grunnverdier.

MøllerGruppen er opptatt av en langsiktig og bærekraftig strategi for samfunnsansvar. Den familieeide virksomheten er svært opptatt av kultur og kjerneverdier, og benytter samarbeidet med SOS-barnebyer til å praktisere egne grunnverdier. En veloverveid kravspesifikasjon ligger til grunn for resultatene de oppnår i Baltikum. Dette har resultert i at det nå bygges "Møllerkultur" i nærmiljøene rundt SOS-barnebyene. – Alltid i samarbeid med lokalt ansatte hos bilforhandlerne.

Paul Hegna, direktør konserninformasjon og samfunnsansvar i MøllerGruppen. Foto: Møllergruppen

Hel ved

– Vi støtter ikke bare med penger, men deltar aktivt med dugnad og lokalt engasjement. Ikke minst har vi fått til jobbtrening og sommerjobb for SOS-ungdommer, sier Paul Hegna, direktør for konserninformasjon og CSR. "Møllerkulturen" inspirer til en ny agenda for prioriteringer og samhold lokalt, noe som både styrker barna i programmene til SOS-barnebyer og egen forretningsvirksomhet.

Mer enn filantropi

MøllerGruppen har vokst betydelig i de baltiske land de siste årene, og samfunnsansvar har blitt en viktig del av strategien for vekst. - Som næringslivspartner kombinerer vi noe som angår vår bedrift, og samtidig er av stor betydning for vår tilstedeværelse i nye markeder. Når vi får brev om at 'You people are great!' så kan vi bare bekrefte at det er fullstendig gjensidig, avslutter Hegna.

MøllerGruppens CSR-strategi

Som hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer har MøllerGruppen inngått et langsiktig engasjement for å forbedre framtidsutsiktene til sårbare barn i de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Disse landene ble prioritert for å styrke egen forretningsvirksomhet, og fordi behovet for å hjelpe barn i programmene SOS-barnebyer er stort der. Mulighet for egne ansatte til å delta aktivt med dugnad og lokalt engasjement har også vært avgjørende. Jobbtrening og sommerjobb for SOS-ungdommer, er en av flere positive følger av det å bli bedre kjent.

Bedrifter påvirker samfunnsutviklingen der de opererer. Derfor har MøllerGruppen og andre bedrifter et ansvar som går ut over lønnsom verdiskapning. Samarbeidet med SOS-barnebyer gir oss dypere forankring og et større perspektiv i vår virksomhet i Estland, Litauen og Latvia.

Paul Hegna, MøllerGruppen
Ansatte fra MøllerGruppen og barn fra SOS-barnebyer på maraton i Riga, Latvia.
Ansatte fra MøllerGruppen og barn fra SOS-barnebyer på maraton i Riga, Latvia.
Barn i en SOS-barnebyer i Latvia.
Samarbeidsavtalen med MøllerGruppen har stor betydning for barna SOS-barnebyer hjelper i Estland, Latvia og Litauen.