Støtt aksjonen

Velg ønsket bidrag:

Hjelp et barn inn i varmen!

 • Et bidrag på 12 000 kroner gir ett barn en ny start til jul. Dere kan hjelpe flere barn eller bidra med et annet beløp. Hjelper dere ett eller flere barn, får dere et lyshus.
 • I årets juleaksjon hjelper vi barn inn i varmen. La dine medarbeidere engasjere seg med en håndvarmer, så de kan dele sin varme. Bestill håndvarmeren ved å gi 50 000 kroner eller mer.
 • Omsorg er den viktigste formen for varme et barn kan få. Det er kontrasten til kulde, fattigdom, barnearbeid, vold og utrygghet – uavhengig av landegrenser og breddegrader. Omsorg er grunnleggende for utviklingen til hvert enkelt barn. SOS-barnebyer sørger for omsorg for barn som er alene, eller som er i ferd med å miste omsorgen fra familien sin. Ingen barn skal vokse opp alene. Derfor gir vi barn et nytt hjem til jul.

Hvorfor engasjere seg?

Å investere i barns utvikling er den beste investeringen vi kan gjøre for samfunnet. Kunder og medarbeidere forventer ansvar. Ved å gi barn en trygg barndom og bedre forutsetninger, kan vi som mennesker og virksomheter påvirke hva slags samfunn vi får i fremtiden. Derfor er en oppvekst med stabil omsorg verdifullt ikke bare for hvert enkelt barn, men også for samfunnet de blir en del av som voksne.

Slik synliggjør dere bidraget

Vis deres samarbeidspartnere og kunder at dere bryr dere! Bli med på årets juleaksjon, og få tilgang til profileringsmateriell som dere kan benytte på sosiale medier, nettsider og i trykkede magasiner og aviser. Alt dette får dere uten kostnader og om ønskelig kan vi tilpasse bedriftens logo på materiellet.

Slik engasjerer dere ansatte

Nå kan alle medarbeidere bidra til å gi barn en ny start i et trygt hjem, gjennom en interaktiv håndvarmer. Den virker slik at når du legger hånden på knappen, doneres det et beløp tilsvarende din kroppsvarme. Som en takk for deres bidrag, gir vi dere et pledd som virkelig gir varme tilbake, eller dere kan auksjonere det bort.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å diskutere andre måter å bidra på?
Ta kontakt med en av våre rådgivere.

Piktogrammer-alle-fargerPiktogrammer-alle-farger

SOS-barnebyer jobber for å sikre barn et trygt hjem

 • Utvikling med barnet i sentrum
  SOS-barnebyer jobber helhetlig og langsiktig. En trygg og stabil familie er det beste utgangpunktet for at barn skal få dekket sine grunnleggende behov, gjennomføre skolegang og få tilgang til helsetjenester. Slik kan barn vokse opp til selv å bli stabile foreldre og en ressurs i samfunnet sitt. På den måten kan vi snu en negativ spiral og skape utvikling og vekst.
 • Forebygger at barn mister omsorg fra familien
  SOS-barnebyer forebygger at barn mister omsorgen fra sin biologiske familie av årsaker som kan forebygges. Gjennom våre familieprogram støtter vi familier hvor foreldre sliter på grunn av fattigdom, sykdom eller rus, eller familier hvor besteforeldre eller søsken har et for stort omsorgs- og forsørgeransvar.
 • Tilbyr gode omsorgsalternativer
  SOS-barnebyer sørger for at barn uten omsorgspersoner får et nytt og trygt hjem i en SOS-familie. Dette gjelder barn som har mistet én eller begge foreldre, er forlatt, eller har omsorgspersoner som av ulike årsaker ikke klarer å ta vare på dem.

Våre tema