Gå til hovedinnhold
Play

Det lønner seg å ta samfunnsansvar. I samarbeid med SOS-barnebyer kan bedrifter bidra til å nå FNs bærekraftsmål. En investering i utvikling for barn og samfunn utgjør en forskjell som er meningsfull for både kunder og medarbeidere, dette gir et konkurransefortrinn. Vi ser at verdiskapingen øker når samarbeidet er forretningsnært.

Skaper gjensidige verdier

Å ta samfunnsansvar er riktig og viktig. Når en bedrift inngår et samarbeid med SOS-barnebyer, er hensikten også at det skal bidra til å nå bedriftens forretningsmessige mål.

Les mer om de ulike samarbeidsformene.

Når vi knytter samarbeidet eller sponsoratet til bestemte og målbare mål oppnår vi en relevans og retning som gir mening for medarbeidere og kunder. De interne og eksterne gevinstene av et godt og strategisk forankret samarbeid gjør investeringen lønnsom.

Utvikling med barnet i sentrum

SOS-barnebyer jobber helhetlig og langsiktig. En trygg og stabil familie er det beste utgangpunktet for at barn skal få dekket sine grunnleggende behov, gjennomføre skolegang og få tilgang til helsetjenester. Slik kan barn vokse opp til selv å bli stabile foreldre og en ressurs i samfunnet sitt. Og på den måten kan vi snu en negativ spiral, og skape utvikling og vekst.

  • Du er med på å skape en bærekraftig utvikling for barn og samfunn. Å gi barn mulighet til å vokse opp i en trygg og god familie er grunnleggende for all utvikling.
  • Du knytter deg til en av verdens ledende humanitære organisasjoner. SOS-barnebyer er til stede i 134 land og har program også for barn i Norge.
  • Du knytter deg til Europas ledende tilbyder av familiebasert alternativ omsorg for barn som ikke kan bo i egen familie.

 

Investering i tidlig barndom gir best resultat på samfunnsnivå

– Å gi barna en omsorgsfull barndom er vår viktigste samfunnsinvestering,sier James J. Heckman, professor i økonomi og vinner av Nobelpris i år 2000. – Investering i tidlig barndom gir gevinst for samfunnet gjennom barnas senere deltakelse i skole og arbeidsliv, samt sparte velferdsutgifter.

 

Kontakt

Ta kontakt med meg for å diskutere mulighetene med et samarbeid!

 Elisabeth-Ryttterager

Elisabeth Rytterager

Rådgiver næringsliv og samfunnsansvar
SOS-barnebyer Norge
Mobil: +47 90 76 79 11
Telefon: +47 23 35 39 00
E-post