Gå til hovedinnhold

-En gyllen mulighet for næringslivet

Stadig flere selskap ser verdien i å investerer i arbeid for omsorgsløse barn. Mange trigges av innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål.

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Derfor er FN helt tydelig på at myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

SOS-barnebyer har en rekke samarbeidspartnere som jobber aktivt for å nå målene. I den ferske rapporten In the blind spot anslår vi at 220 millioner barn i verden har mistet eller står i fare for å miste omsorgen fra sin familie. Det er en katastrofe for det enkelte barn, men også en stor utfordring for samfunnet og hemmende for verdens muligheter til å nå bærekraftsmålene.

-En gyllen mulighet

Linda C. Dale er rådgiver for næringsliv i SOS-barnebyer. Hun opplever at stadig flere bedrifter ser verdien av et samarbeid med SOS-barnebyer - nettopp for å kunne investere i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål.

-Å gi barn uten omsorg bedre fremtidsutsikter er en god investering i samfunnsutvikling. Samtidig treffer det et tema den norske befolkningen er opptatt av, sier Dale.

De mest sårbare barna

I Norge er vi svært opptatt av å se barna våre for dem de er og gi dem god omsorg. Vi har systemer som tar seg av de mest sårbare.

-Dersom vi bidrar til å ta oss av de mest sårbare barna i verden, vil vi som menneske, eller selskap sette et stort fotavtrykk fordi barna er så viktige for hva slags samfunn vi skal få i fremtiden. Dette gir næringslivet som samarbeider med oss, en gyllen mulighet til å ta et samfunnsansvar som virkelig betyr noe og som bidrar til at bærekraftsmålene nås, sier Dale.

Bærekraftsmål nummer 17: Samarbeid

Her kan du lese om hvordan to av hovedsamarbeidspartnerne til SOS-barnebyer jobber for å nå helt konkrete bærekraftsmål. 

Skal vi få til en endring, må også voksne i lokalmiljøet skjønne verdien av skolegang og utdannelse, også for jenter. Foto: Joris Lugtigheid

SKAGEN fondene investerer i utdanning
Jobber for bærekraftsmål nr 4 og 8.

Skolegang er grunnleggende i arbeidet for å gi barn omsorg og en god oppvekst. For SKAGEN er det viktig å ta et samfunnsansvar som setter varige spor.

– For oss er samarbeidet med SOS-barnebyer en investering i fremtiden. Ved å bidra til at barn og unge får kunnskap og kompetanse endrer vi framtidsutsiktene til de enkelte barna, og vi er med på å skape sosial og økonomisk utvikling. Dette er vårt bidrag til å nå FNs nye bærekraftmål, der god utdanning til alle er ett av målene, sier Lisen Dybdahl, leder av global kommunikasjon i SKAGEN.

Ulstein Group fokuserer på utdanning og større likhet
Jobber for bærekraftmål 4 og 10. 

- Et bærekraftig lokalsamfunn er like viktig i Ulsteinvik som i alle andre land. Fremdeles ser vi at kjønn og levekår ikke gir likeverdige muligheter til læring og utvikling. Derfor er også dette en prioritet i vår satsing opp mot Bærekraftsmålene til FN, sier HR-direktør i Ulstein Group, Torild Bugge.

- Bærekraftsmålene nr 4 og 10 sammenfaller godt med de programmene vi engasjerer oss i hos SOS-barnebyer. Ambisjonen om å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, samt full likestilling mellom kjønnene engasjerer oss sterkt. For barn uten så mye som en fødselsattest sikrer SOS-familieprogrammet i Angola alt fra tak over hodet, omsorgspersoner, trygge sanitærforhold og ikke minst rett til skolegang og helsetjenester.

Espira investerer i engasjerte lokalsamfunn
Jobber for bærekraftsmål 4.

-Vi kan ikke forandre en hel verden, men i samarbeid med SOS-barnebyer er målsetningen å utvikle prosjekter som er bærekraftige over tid.

Det sier Marit Lambrechts, administrerende direktør i Espira.

-For å få til en bærekraftig utvikling, ønsker vi å engasjere lokalsamfunnet i Zimbabwe og de voksne som omgir barna, når de ikke er i barnehagen eller på skolen. Skal vi få til en endring, må også voksne i lokalmiljøet skjønne verdien av skolegang og utdannelse, også for jenter.

FNs bærekraftsmål

  • En felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
  • FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 
  • Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.
  • SOS-barnebyers programmer retter seg spesielt mot bærekraftsmålene 1, (utrydde fattigdom), 4 (god utdanning), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst), 10 (mindre ulikhet) og 16 (fred og rettferdighet).

Lurer du på hvordan din bedrift kan bidra til å nå bærekraftsmålene? Ta kontakt med rådgiver Linda C. Dale for mer informasjon: linda.dale@sos-barnebyer.no.