Barna rammes hardest

Daglig krysser flere tusen barn og voksne grensen til Colombia. Mange barn har mistet familien sin. FN beskriver det som den største flyktningbølgen i Sør-Amerikas moderne historie.

Din bedrift kan bidra

Støtt nødhjelpsarbeidet med:

Å beskytte sårbare barn 

Familier på flukt mangler både husly, mat og helsetjenester. Mange barn oppholder seg timevis alene på gaten mens foreldrene prøver å finne en måte å livnære seg på. De blir lett et offer for utnyttelse og misbruk. Nord i Colombia er barna særlig utsatt for å bli rekruttert inn i de kriminelle gjengene som regjerer området. Barnearbeid er utbredt og synlig i gatebildet og risikoen for menneskehandel er stor. 

Langsiktig omsorg

SOS-barnebyer støtter barn og familier og bidrar til gjenforening der det er mulig. Colombianske myndigheter har nå bedt SOS-barnebyer om hjelp til å ta vare på barn som har flyktet alene fra Venezuela og som ikke har noen trygge omsorgspersoner.

Dette gjør SOS-barnebyer i flyktningkrisen:

  • Sikrer at barn og familier har det trygt og får mat, beskyttelse og helsehjelp.
  • Tilbyr beskyttelse og aktivitetstilbud for barn i egne trygghetssoner.
  • Gjenforening av barn som er kommet bort fra familien.
  • Integrering av flyktninger i Colombia og Brasil.
  • Planlegger langvarig omsorgstilbud i SOS-familier for barn som er alene. 

Pengene kommer de mest sårbare barna til gode

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon

Skattefradrag

Et bidrag til SOS-barnebyer kan gi deg fradrag på inntekten. Vi innberetter automatisk bidraget ditt til Skattedirektoratet dersom du registrerer organisasjonsnummeret i skjemaet (valgfritt).

 

SOS-barnebyers Katastrofefond

SOS-barnebyers katastrofefond hjelper barn rammet av krig og katastrofer over hele verden. Omsorg og barns beskyttelse er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet i en nødhjelpssituasjon.

Din bedrift kan bidra

Støtt nødhjelpsarbeidet med: