Play

GI HÅP TIL JUL

Dette er tiden for et annerledes julebord, en annerledes julegave.

Sammen med deres ansatte kan vi gi håp til jul

Din bedriftsjulegave er en investering i neste generasjon – fremtidens problemløsere. Vi har tro på at hvert barn har potensialet til å bli noe stort – til å utrette noe stort.

Bidraget fra dere kan gi noen muligheten til å tro på seg selv, til å drømme. Kanskje årets viktigste julegave.

Hva går støtten til?

Ingen barn klarer seg alene. Gi en fremtid til barn som står i fare for å bli overlatt til seg selv. Vi styrker familier i krise slik at de selv kan ta vare på barna sine og gir barn som trenger det en ny familie. Sammen skaper vi varige endringer både for det enkelte barnet og samfunnet det er en del av.

  • 10 000 kroner dekker alt skolemateriell for bruk til hjemmeundervisning til seks barn i ett år.
  • 25 000 kroner sørger for tildeling av mat og hygieneartikler til åtte familier i ett år.
  • 50 000 kroner kan sørge for at minst to foreldre får yrkesopplæring slik at de kan forsørge familien sin i et helt år.

Synliggjør støtten

Gir du en bedriftsjulegave til SOS-barnebyer, mottar du profileringsmateriell som kan synliggjøre støtten, samt skape engasjement blant ansatte, kunder og andre:

  • Digitale julekort som kan sendes til medarbeidere og kunder
  • Bannere som kan benyttes på deres webside og sosiale medier
  • Inspirerende foredrag, eventuelt digitalt foredrag for deres ansatte (for gaver over 50 000 kroner)

Ønsker dere ikke å bruke skjemaet kan dere også betale til kontonummer 8380.08.73730. Merk betalingen Gi håp til jul. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med meg: Garima Singh
Rådgiver
Mobil: 993 95 905

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon