Gå til hovedinnhold

Solsikkeaksjonen

Solsikkeaksjonen er en aksjon der man igjennom ulike aktiviteter lærer om omsorgens betydning, barns rettigheter og egen påvirkningskraft. Gjennom skolemateriellet lærer elevene om SOS-barnebyers arbeid og barn i andre land. Noen skoler velger å ha en innsamling, andre deltar ved å så solsikker. Ved å fargesette lokalsamfunnet sitt med solsikker, eller dele ut solsikkespirer, så er man med på å spre glede! Tar man i tillegg i bruk solsikkemateriellet bidrar elevene med å spre kunnskap og oppmerksomhet om barns rett til en trygg barndom.

Hvorfor delta?

Alle barn trenger voksne som ser dem, elsker dem betingelsesløst og er der for dem, uansett. Likevel er dagens virkelighet at hvert tiende barn i verden lever uten den omsorgen, beskyttelsen og oppfølgingen de så inderlig trenger og har rett på. Fattigdom, omsorgssvikt og vold er drivende årsaker. SOS-barnebyer jobber over hele verden, også i Norge, for å sikre barn god omsorg i en stabil familie. 

Ingen barn skal vokse opp alene og alle barn har rett til en familie. Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne.

Alle som deltar på Solsikkeaksjonen eller på annet vis engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at barn som er alene får omsorg, beskyttelse og et trygt hjem.

Hvordan delta? 

  • Ved å så solsikkefrø. Plante dem ut til glede for nabolaget eller del ut solsikkespirer! 
  • Lag et lite solsikkeforskningsprosjekt. Dyrk ulike solsikketyper og gi de forskjellige vekstforhold. Reflekter med elevene underveis.
  • Ved å ha en innsamling til støtte for SOS-barnebyers arbeid. For eksempel ved å arrangere en basar eller ved å dyrke fram og selge solsikkespirer.

 

Andre tips til aktiviteter

  

Les mer om våre formål og tilhørende skolemateriell

 

Spørsmål?

Ta kontakt med rådgiver Rikke Soligard på e-post: rikke.soligard@sos-barnebyer.no eller mobil: 40 24 00 30.